Sökning: "Boat constructions"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Boat constructions.

 1. 1. Seglets introduktion i Skandinavien : En undersökning kring indikationer för seglets uppkomst under bronsåldern

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Anna-Maria Falck; [2017]
  Nyckelord :Sail; Bronze Age; Scandinavia; Trade contacts; Boat constructions; Rock art boats;

  Sammanfattning : The first image depicted of sail are in Egypt and dated to the late fourth millennium BC. Around the third millennium BC the introduction of sail began in the eastern Mediterranean.Some researchers do not believe that sail have existed in Scandinavia until about 8th century AD. The reason for this is because of the lack of archaeological evidence. LÄS MER

 2. 2. Tuna i Badelunda : Ett järnåldersgravfält i Västmanland

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Linnéa Julin; [2016]
  Nyckelord :Grave field; Iron Age; Tuna; Badelunda; boat graves; cremation graves; chamber graves; gender.;

  Sammanfattning : This paper is about an Iron Age cemetery at Tuna in Badelunda parish, Västmanland. Tuna is a complex burial ground that contains a total of 66 graves that consists of 68 individuals. The grave field was used during a period of roughly 700 years from around the year 300 AD until the year 1050 AD. LÄS MER

 3. 3. Reparationsvarv på Beckholmen

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Joel Cederberg; [2013]
  Nyckelord :Beckholmen; repair; shipyard; dockyard; Beckholmen; reparationsvarv; varv;

  Sammanfattning : Det här projektet handlar om att låta industri vara industri och samtidigt lyfta fram de kvalitéer som gör att vi uppskattar det. Programmet består av: en skrovhall, i vilken upp till 40 m långa båtar ska kunna rullas in med travel liftverkstäder med traverser med en krokhöjd på 5 resp. 10 m.en lyftkran på ett spår. LÄS MER