Sökning: "Bokslut"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade ordet Bokslut.

 1. 1. Digitaliseringens inverkan på redovisningskonsulters arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Amanda Emme; Elin Palmqvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och inledning: Datorer och digitalisering har sedan 1980-talet utvecklats i snabb takt och inte minst i näringslivet. Inom redovisningsbranschen har digitaliseringen haft en stor genomslagskraft och verksamma redovisningskonsulters arbetssätt har och kommer att behöva förändras i takt med utvecklingen. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av frivillig revision : En kvalitativ studie om hur revision påverkarmindre aktiebolags kreditvärdighet ur ettkreditgivarperspektiv

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Fredrik Lindblom; Sabina Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :voluntary audit; creditworthiness; small limited companies; revisionsplikt; kreditvärdighet; mindre aktiebolag;

  Sammanfattning : Sedan år 2010 är det är frivilligt för mindre aktiebolag att upprätta revision, vilket har medfört att en majoritet av alla aktiebolag i Sverige har valt att inte upprätta revision för att bland annat minska kostnaderna förknippade med revision. Eftersom många aktiebolag finansieras genom lån från institutionella kreditgivare är det således intressant att undersöka vilket alternativ av att revideras eller inte som är mest fördelaktigt ur ett kreditgivarperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Prediktion av konkurser och betalningssvårigheter : En jämförande studie mellan marknads- och bokslut-baserade konkurs modeller

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Linus Enkulla; Yasmin Nasradin; [2018]
  Nyckelord :bankruptcy; insolvency; market-based; accounting-based; Merton s default model; Ohlson s logistics model; konkurs; obestånd; marknadsbaserade; redovisningsbaserade; Merton default model; Ohlsons logistik modell;

  Sammanfattning : The purpose is to examine the predictability of Byström's market-based model on the Swedish market and compare it with the classic accounting-based Ohlson's logical model. The study uses a quantitative method for gathering data and the results from the models were analyzed by using the CAP-curve and AR to be able to compare the accuracy of the two different models. LÄS MER

 4. 4. Revisorers fortlevnadsvarningar och modellbaserad konkursprediktion : en jämförande studie av träffsäkerhet och nyckeltal avseende svenska konkursföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Filip Forsling; Eddi Kopare Strand; [2018]
  Nyckelord :Going concern warning; auditing; bankruptcy prediction; Z”-model; accuracy; Fortlevnadsvarning; revision; konkursprediktion; Z”-modell; träffsäkerhet.;

  Sammanfattning : Denna uppsats berör ämnet konkurser och behandlar två olika sätt att förutsäga dessa. Dessa tillvägagångssätt är dels revisorers fortlevnadsvarningar, vilket är det tillvägagångssätt som används idag, och dels beräkning med en konkursprediktionsmodell. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av kvalitetstämplade bokslut vid kreditgivning till mikroföretag : En studie ur kredithandläggares perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Marcus Jones; Rikard Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Credit-granting process; Lending officer; Microenterprise; Quality-certified information; Interest rate; Auditor; Accountant and Agency theory; Kreditgivningsprocess; Kredithandläggare; Mikroföretag; Kvalitetstämplad information; Låneränta; Revisor; Redovisningskonsult och Agentteori;

  Sammanfattning : Mikroföretag vänder sig ofta till banken vid kreditbehov på grund av begränsade möjligheter till extern kapitalförsörjning. Dock har kreditgivningen till mikroföretag visat sig vara riskfylld. LÄS MER