Sökning: "Bonuses"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet Bonuses.

 1. 1. Motivationsfaktorer inom tillverkningsbranschen : En kvalitativ fallstudie inom Scania AB

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Nahir Barmousa; Lamech Negash Beyene; [2019]
  Nyckelord :Motivation; medarbetare; tillverkningsbranschen; engagemang;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to shed light on how employees at Scania AB are motivated to continue working in the manufacturing industry and to find out what motivation factors the employees at Scania have to continue working in the manufacturing industry. This is because more and more employees in the manufacturing industry have decreased. LÄS MER

 2. 2. Nedskrivning av goodwill - I enlighet med marknadens förväntningar? : En kvantitativ studie om goodwill och resultatmanipulering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Simon Bona; Oscar Hernehult; [2019]
  Nyckelord :Goodwill impairment; IFRS 3; IAS 36; Earnings management; OMX Stockholm; Goodwillnedskrivning; IFRS 3; IAS 36; Earnings management; resultatmanipulering; OMX Stockholm;

  Sammanfattning : I och med verkställandet av IFRS 3 och revideringen av IAS 36 gick de svenskamarknadsnoterade bolagen från att skriva av goodwill linjärt till att årligen testa posten förnedskrivningsbehov. Den direkta effekten blev större goodwillposter och lägre av- och nedskrivningskostnader. LÄS MER

 3. 3. A first assessment of the financial distribution by the FOM and performance in Formula 1

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Linda Waern; [2018-08-02]
  Nyckelord :Formula 1; prize money; tournament theory; sports performance; sports management; bonuses;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 4. 4. Giving Publishing a Bad Name : A Study of Gender Pay Gap and Gender Segregation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Hanna Kenne; [2018]
  Nyckelord :Gender Equality; Publishing Studies; Gender Pay Gap Report; Sticky Floors; Glass Ceilings; Gender Segregation.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This essay has examined the mandatory annual gender pay gap reports published by five of the UK’s biggest publishing organisation. In 2017, a new government legislation concerning gender pay gap transparency was enforced. LÄS MER

 5. 5. Online Transportation Mode Recognition and an Application to Promote Greener Transportation

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Emil Hedemalm; [2017]
  Nyckelord :Persuasive Design; Transportation Mode Detection; Serious Games; Sustainable Behaviour;

  Sammanfattning : It is now widely accepted that human behaviour accounts for a large portion of total global emissions, and thus influences climate change to a large extent. Changing human behaviour when it comes to mode of transportation is one component which could make a difference in the long term. LÄS MER