Sökning: "Building automation"

Visar resultat 21 - 25 av 117 uppsatser innehållade orden Building automation.

 1. 21. Automated Hydroponic system

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Jens Ortner; Erik Ågren; [2019]
  Nyckelord :Hydroponic system; Hydroculture; Automation; Mechatronics; Hydroponicsystem; Hydrokultur; Automation; Mekatronik;

  Sammanfattning : This report includes research into how to automate a small scale system for hydroponics. Hydroponics is a growing technique which features a soil-less environment were the plants roots are exposed to a nutrient-enriched water solution. LÄS MER

 2. 22. Fastighetsbranschens framtida utveckling med IoT och plattformar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Filip Suwanphingkha; Jari Lompolo; [2019]
  Nyckelord :Internet of Thing; Cloud Computing; Platforms; Interoperability; Smart Buildings;

  Sammanfattning : Digitalisering och dess möjligheter blir en viktigare del inom fastighetsbranschen. Antalet uppkopplade enheter skapar nya affärsmodeller och analyser för resurseffektivitet och hållbar utveckling men står inför stora utmaningar som säkerhet och interoperabilitet. LÄS MER

 3. 23. Funktionsbeskrivning och styrning av industriellt värmesystem : Avgaspanna, Volvo GTO i Skövde

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Mikaela Svensson; [2019]
  Nyckelord :Automation; funktionsbeskrivning; värmeåtervinning; värmeåtervinningssystem; PLC; FBD; Volvo; Rejlers; Avgaspanna; Programmering;

  Sammanfattning : Med hjälp av systembilder, PLC-kod, studiebesök och intervjuer konstruerades en funktionsbeskrivning för styrning och hantering av ett värmeåtervinningssystem vid namn Avgaspannan, på Volvo GTOs, f.d. Powertrain, anläggning i Skövde. LÄS MER

 4. 24. Automated building compliance checking : emphasis on building placement and parking availability

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Min Ya Zhang; [2019]
  Nyckelord :building permission; building requirements; compliance checking; house placement; parking availability; Geomatics; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Building permit automation has become a rising international topic in the past decade due to its convenience and efficiency. Automated compliance checking saves time and resources, which is beneficial for the construction industry. LÄS MER

 5. 25. Contextual factors for omni-channel warehousing: An empirical study in China

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Qi Jiang; Ruoyu Wang; [2019]
  Nyckelord :Omni-channel; Warehouse operations and design; Chinese market; E-commerce; Contextual factors; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Introduction: In recent years omni-channel retailing has been accepted and used by both physical and e-commerce retailers. In omni-channel retailing different channels are integrated. An effective and efficient distribution system is becoming more crucial. The core of the distribution system is warehousing that affects lead time and logistics cost. LÄS MER