Sökning: "Business-to-business market"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade orden Business-to-business market.

 1. 1. Business-to-Business Market Making on the Internet: A Case for End-of-Life Electric Vehicle Batteries

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Hannes Marten; [2020-07-23]
  Nyckelord :Electric Vehicle Battery; Repurposing; Second Life; Business-to-Business; Market Making; Marketplace; Principal-Agent Theory; New Market Creation;

  Sammanfattning : Introduction: The ongoing transformation towards emission-free means of transportation goes alongwith the resource-intensive production and integration of electric vehicle batteries. Despite theenvironmental potential in decarbonizing the transport sector, electric vehicle batteries lose capacityover time and use and are only usable for transportation purposes until reaching 70 to 80 residualcapacity. LÄS MER

 2. 2. Developing a Brand Image on the B2B Market: An case study on the SaaS company PinMeTo

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Pataki; Mihail Aittokallio; [2020]
  Nyckelord :SaaS; Brand Image; B2B branding; B2B; B2B Market; Business and Economics;

  Sammanfattning : Developing a Brand Image on the B2B Market: An explorative case study on brand image of SaaS company PinMeTo 2020 BUSN39 A case study on PinMeTo with 7 semi-structured interviews. The purpose of this study is to explore the most important brand image elements for SaaS companies in a B2B market from an internal perspective and determine how they develop a brand image. LÄS MER

 3. 3. Ökad förståelse för relationen mellan elektronisk handel och hållbarhet : En fallstudie gjord på svenska, exporterande B2B företag i Malaysia

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Therése Andrén Eggeborn; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; electronic B2B commerce; Triple bottom line; sustainability dimensions; Hållbarhet; elektronisk B2B handel; Triple bottom line; hållbarhetsdimensioner;

  Sammanfattning : Introduction: Sustainability issues are getting more and more attention. A common framework for working with sustainability is based on the three dimensions of social sustainability, environmental sustainability and economic sustainability. The goal of the sustainability model is to achieve a balance between the dimensions. LÄS MER

 4. 4. Internationalization: A Look Into How Content Creation is Able to Create Brand Awareness When Entering New International Markets

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Elias Killander; Anton Ehn; Joshua Steinlechner; [2020]
  Nyckelord :B2B; Market Entry Strategy; Digital Content Marketing; International Companies; Relational Market Entry Strategy; Digital Market Entry Strategy; Brand Awareness;

  Sammanfattning : A large number of changes in the world of business has led to increased attention directed towards business-to-business (B2B) branding. Companies have gradually shifted their marketing efforts to the Internet and social media in order to create brand awareness when entering new international markets. LÄS MER

 5. 5. Varumärkesbyggande säljstöd för virkesköpare i skogsbranschen : en fallstudie om Martinsons Skogshandbok

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Julia Algotsson; [2020]
  Nyckelord :försäljning; försäljningsstöd; marknadsföring; premium-differentiering; varumärke; varumärkesbyggnad; varumärkesidentitet; virkesköpare; branding; brand building; business-to-business; business-to-business sales support; forest industry; sales; sales management; sales support;

  Sammanfattning : I takt mot ett fossilfritt samhälle blickar allt fler mot den förnybara skogsråvaran. Skogsindustrin går på högvarv och konkurrensen hårdnar. Aldrig förr har marknadsföring varit så aktuellt, och till den hör teorin om försäljning. LÄS MER