Sökning: "objektspårning"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet objektspårning.

 1. 1. Maximizing the performance of point cloud 4D panoptic segmentation using AutoML technique

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Teng Ma; [2022]
  Nyckelord :LiDAR perception; 4D panoptic segmentation; Hyperparameter Optimization; Deep learning; Automated Machine Learning; LiDAR-uppfattning; 4D-panoptisk segmentering; hyperparameteroptimering; djupinlärning; automatiserad maskininlärning;

  Sammanfattning : Environment perception is crucial to autonomous driving. Panoptic segmentation and objects tracking are two challenging tasks, and the combination of both, namely 4D panoptic segmentation draws researchers’ attention recently. LÄS MER

 2. 2. Användbarhetsstudie om förstärkt verklighet inom elektronisk komponenttillverkning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Datavetenskap

  Författare :Andreas Roghe; [2022]
  Nyckelord :HoloLens 2; Marker-based targets; Vuforia; precision; Marker-based tracking; HoloLens 2; Mönsterbaserade målbilder; Vuforia; precision; Markörbaserad spårning;

  Sammanfattning : Augmented Reality är ett brett fält med många olika användningsområden. Det hargjorts flera studier om hur AR kan hjälpa oss att lösa olika arbetsuppgifter på ett effektivare sätt samt att det ingjuter självsäkerhet hos användaren som utför en uppgiftmed hjälp av AR. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av intelligens för en robotplattform AIDA

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Danny Tran; Bo Valdemar Norgren; Hugo Winbladh; Emily Tsai; Jim Magnusson; Ebba Kallström; Fredrik Tegnell; [2022]
  Nyckelord :AI; Artificial intelligence; Machine learning; Object recognition; Object tracking; Speech recognition; Convolutional neural networks; Deep learning; Hyperparameters; Inverse kinematics; Image classification; Optimization; AI; Artificiell intelligens; Maskininlärning; Objektigenkänning; Objektspårning; Taligenkänning; Neurala faltningsnätverk; Djupinlärning; Hyperparametrar; Inverskinematik; Bildklassificering; Optimering;

  Sammanfattning : Rapporten beskriver utvecklingsarbetet och resultatet från utvecklingen av en robotplattform vid namn AIDA (AI Design Assistant), som utvecklades åt Institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet. Plattformen består av en robotarm som utgörs av sex stycken servomotorer, som är anslutna till en enkortsdator. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av noggrannheten av kastparablar på en iPad

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Mikael Waninger; Sofia Rothman; [2022]
  Nyckelord :sport analysis; iOS; object tracking; object detection; augmented reality; mono camera system; sportanalys; iOS; objektspårning; objektdetektering; förstärkt verklighet; monokamerasystem;

  Sammanfattning : Prestationsmätning och analys används inom sporter för att förbättra en spelares resultat relaterade till sin respektive sport. För analys finns labb och/eller dyr utrustning vilket gör den svårtillgänglig för icke-professionella utövare. LÄS MER

 5. 5. A Performance Comparison of the Single Object Tracking Algorithms ROLO and Tiny-ROLO

  Kandidat-uppsats, KTH/Datavetenskap

  Författare :Simon Larspers Qvist; Beata Johansson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Object tracking in videos is an extension of ordinary object detection, to continuously predict and follow the objects’ path of motion. The Recurrent YOLO (ROLO) algorithm is a two-stage tracking algorithm that utilizes deep neural networks to track objects in image sequences. LÄS MER