Sökning: "CAN skattning"

Visar resultat 1 - 5 av 154 uppsatser innehållade orden CAN skattning.

 1. 1. Common Factors i psykoterapi: Psykometrisk analys av ny mätskala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Andreas Helmersson; Mimmi Levander; [2024]
  Nyckelord :Common Factors; psykoterapi; skattningsskala; psykometri; Psychotherapy; Rating Scale; Psychometrics; Social Sciences;

  Sammanfattning : Understanding what constitutes a positive outcome in psychotherapeutic treatment remains a challenge, whether attributed to Common Factors (CF) shared across therapies or specific therapeutic methods. The definition of CF varies and can be traced to all aspects of therapy, including patient and therapist factors and the process of change. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans värdering av etisk kompetens i den rättspsykiatriska heldygnsvården - en koppling till ett hållbart yrkesliv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Cecilia Hager; Sophie Svensson; [2024]
  Nyckelord :Ethical competence; moral distress; sustainability; forensic psychiatry; nurses; Etisk kompetens; etisk stress; hållbarhet; rättspsykiatrisk vård; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan som arbetar inom den rättspsykiatriska heldygnsvården befinner sig i en position där utmanande situationer och etiska dilemman uppstår. Detta ställer krav på sjuksköterskans etiska kompetens. I de fall sjuksköterskan är hindrad att arbeta enligt sin etiska kompetens kan etisk stress uppstå. LÄS MER

 3. 3. Avelsarbetet med svenska varmblodshästar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Alba Bengtsson; [2023]
  Nyckelord :Svenskt varmblod; avelsarbete; avelsprogram;

  Sammanfattning : Det svenska varmblodet (SWB) är ett av världens äldsta varmblod med rötter i en äldre kavallerihäst. Idag är avelsmålet för SWB-hästen inte längre att bistå Sverige i krig utan att vara en internationellt konkurrenskraftig tävlingsindivid i hoppning, dressyr eller fälttävlan. LÄS MER

 4. 4. Hur användbara är apparna Arboreal och Trestima för en virkesköpare vid skogsinventering?

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Viktor Berg; [2023]
  Nyckelord :skogsbruk; utveckling; digitalisering;

  Sammanfattning : Ett aktiebolags viktigaste uppgift är att ge hög avkastning till sina aktieägare. Skogsbolagen har som mål att maximera värdeutnyttjande av sin skogsråvara. För att få en uppfattning om rotstående lager måste skogsbolagen inventera sitt skogsinnehav och kontrakterade avverkningsrätter. LÄS MER

 5. 5. A Comparative Study of Machine Learning Algorithms for Angular Position Estimation in Assembly Tools

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Henrik Fagerlund; [2023]
  Nyckelord :applied mathematics; circular fully convolutional network; nearest neighbour method; power tools; threaded fasteners; neural network; machine learning; convolution; tillämpad matematik; cirkulärt faltningsnätverk; närmaste granne-metod; elverktyg; skruvförband; neuralt nätverk; maskininlärning; faltning;

  Sammanfattning : The threaded fastener is by far the most common method for securing components together and plays a significant role in determining the quality of a product. Atlas Copco offers industrial tools for tightening these fasteners, which are today suffering from errors in the applied torque. LÄS MER