Sökning: "Cab"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade ordet Cab.

 1. 1. Model Predictive Climate Control for Electric Vehicles

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik; Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Erik Norstedt; Olof Bräne; [2021]
  Nyckelord :MPC; model predictive control; climate control; electric vehicle; battery; thermal management; electrified vehicle; battery electric vehicle; nonlinear MPC; custom cost functions; elfordon; temperaturreglering;

  Sammanfattning : This thesis explores the possibility of using an optimal control scheme called Model Predictive Control (MPC), to control climatization systems for electric vehicles. Some components of electric vehicles, for example the batteries and power electronics, are sensitive to temperature and for this reason it is important that their temperature is well regulated. LÄS MER

 2. 2. Modeling and Automatic Control of a Seedbed Tine Harrow

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Reglerteknik

  Författare :Henrik Fallgren; Viktor Uvesten; [2021]
  Nyckelord :control theory; agriculture; modeling; automatic control;

  Sammanfattning : The agricultural industry is facing a major technological change with autonomousvehicles in focus. This follows the global trend, where the interest lies in increas-ing production, while reducing costs with the help of automation. LÄS MER

 3. 3. Hur djurskyddshandläggare upplever och påverkas av medias rapportering av djurskydd

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Frida Landgren; [2021]
  Nyckelord :djurskydd; djurvälfärd; media; djurskyddshandläggare; offentlig kontroll;

  Sammanfattning : Interest in animal welfare is increasing in Sweden as well as the rest of Europe, and criticism is aimed towards intensive livestock production. In order to ensure compliance with the Swedish animal welfare legislation, the County Adiministrative Boards (CABs) are carrying out official control at animal premises. LÄS MER

 4. 4. Designändring av fixtur för att motverka lackskador under produktionen : Ett förbättringsarbete för Volvo Construction Equipment AB

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Manne Magnusson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Arbetet är ett examensarbete vid Karlstads Universitet och är den avslutande delen i programmet Högskoleingenjör i maskinteknik. Arbetet har utförts på uppdrag av Volvo Construction Equipment AB i Arvika under vårterminen 2021. LÄS MER

 5. 5. Implementering av hybriddrivlina i BAE Systems bandvagn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Albin Johansson; Krzysztof Lorenz; [2021]
  Nyckelord :tyngdpunkt; fordon; bandvagn;

  Sammanfattning : This work has been carried out at BAE Systems in Örnsköldsvik. The background to the work is that BAE Systems is developing a hybrid electric driveline for the BvS10 tracked vehicle (Sirius project), but lacks the necessary drawings, i.e. a 3D model, for the construction of this vehicle. LÄS MER