Sökning: "Calcitriol"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Calcitriol.

 1. 1. Har supplementering av vitamin D effekt på depression hos vuxna? En systematisk litteraturöversikt av randomiserade, placebo-kontrollerade studier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Linda Andersson; Gabrielle Winther; Therese Alm; [2021-08-09]
  Nyckelord :Kalcitriol; vitamin D; depression; supplementering; Calcitriol; supplementation;

  Sammanfattning : AbstractTitle: Does the supplementation of vitamin D in adults have an effect on depression?- A systematic review of randomized, placebo-controlled trialsAuthor: Linda Andersson, Gabrielle Winther, Therese AlmSupervisor: Linnea BärebringExaminer: Anna WinkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor´s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: 2021-03-31Background: Depression is one of our greatest endemic diseases and affects people of all ages. With more than 264 million people affected in the world, depression is one of the most common causes of illness, loss of productivity, and incapacity for work. LÄS MER

 2. 2. D-vitamin supplementering och dess effekt på HbA1c vid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Amanda Persson; Emil Lindberg; Sofie Thorsén; [2019-06-25]
  Nyckelord :HbA1c; D-vitamin; Calcitriol; Diabetes; Diabetes Mellitus; typ 2; HbA1c; Vitamin D; Calcitriol; Diabetes; Diabetes Mellitus; type 2;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 2 diabetes är en vanlig sjukdom som drabbar allt fler i Sverige och i övriga världen. Vid typ 2 diabetes är den prioriterade behandlingen kostbehandling och ökad fysisk aktivitet som ensam behandling eller i kombination med läkemedelsbehandling. LÄS MER

 3. 3. Hyperparathyroidism och pseudohyperparathyroidism hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Marie Petersson; [2018]
  Nyckelord :hyperparathyroidism; pseudohyperparathyroidism; hund; kalciummetabolism;

  Sammanfattning : Parathyroidea är ett endokrint organ som består av fyra körtlar. Dessa körtlar är parvist placerat tillsammans med thyroidea, bilateralt om trachea. LÄS MER

 4. 4. Tackans kalciumomsättning under högdräktighet och tidig laktation

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

  Författare :Klara Karlsson; [2017]
  Nyckelord :kalciumbrist; hypokalcemi; mineralomsättning; fårproduktion;

  Sammanfattning : Under sen dräktighet och tidig laktation kan tackor drabbas av kalciumbrist (hypokalcemi). Tackan tappar aptiten, blir vinglig, förlorar förmågan att resa sig och faller till sist i koma. Behandling med en intravenös injektion av kalcium ger en snabb återhämtning. LÄS MER

 5. 5. Har vitamin D-supplementering gynnsam effekt på total-, HDL- eller LDL-kolesterol hos vuxna med typ 2 diabetes?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Sofie Bolwede; Fredrik Skärberg; [2016-06-15]
  Nyckelord :kolesterol; HDL; LDL; blodlipider; serumlipider; vitamin D; calcitriol; cholecalciferol; vitamin D3; kostsupplement; diabetes; cholesterol; blood lipids; serum lipids; dietary supplement;

  Sammanfattning : Title: Does vitamin D supplementation have a favorable effect ontotalcholesterol, HDL cholesterol or LDL cholesterol in adultswith type 2 diabetes?Author: Sofie Bolwede and Fredrik SkärbergSupervisor: Frode SlindeExaminer: Anna WinkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 hpDate: May 26, 2016Background: Diabetes mellitus is one of the greatest public health diseases and is stronglyassociated with increased risk of cardiovascular diseases. A number of observational studies,prospective meta-analysis and interventional studies have examined the link between vitaminD deficiency and the risk of developing cardiovascular diseases and its risk markers. LÄS MER