Sökning: "Cancern"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade ordet Cancern.

 1. 1. Feasibility of single time point dosimetry during 177Lu-PSMA-617 treatments of prostate cancer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Elias Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Introduction: Standard dosimetry methods for radionuclide therapies re- quire imaging at multiple time points post injection. An alternative method has been presented in the literature that uses previously acquired pharma- cokinetic data to create so-called dose factors. LÄS MER

 2. 2. Increased Displacement in Magnetomotive Ultrasound Imaging by Adding a Homogeneous Magnetic Field

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Jules Reniaud; [2022]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Magnetomotive Ultrasound, MMUS, is an imaging modality used to reveal a magnetic contrast agent using an external time-varying inhomogeneous magnetic field. By this, the particles are set in motion, and the motion is detected with ultrasound. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars upplevelser av att deras barn drabbats av cancer : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Lisa Hugosson; Julia Asplund; [2022]
  Nyckelord :Föräldrar; Upplevelser; Barncancer; Kvalitativ innehållsanalys; Omvårdnad; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas i genomsnitt mer än ett barn per dag av någon form av cancer. Majoriteten av de drabbade är under fyra år gamla och överlevnaden i Sverige ligger på 85%. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser av att leva med äggstockscancer : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Emma Simoncic; Samuel Göransson; [2022]
  Nyckelord :Äggstockscancer; upplevelser; leva med; sexualitet; stöd; information; relation; kvalitativ innehållsanalys; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid äggstockscancer, även kallad ” bukens tysta tumör” på grund av de diffusa symtomen, har cancern oftast hunnit spridas innan diagnostisering. Äggstockscancer är den sjunde vanligaste cancerformen hos kvinnor idag och i Sverige drabbas runt 700 kvinnor varje år av äggstockscancer. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelse av den kroppsliga förändringen efter en mastektomi i Sverige : En litteraturstudie baserat på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jenny Ingbrand Essén; Sara Gustavsson; [2022]
  Nyckelord :Bröstcancer; levd kropp; livsvärld; mastektomi; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor men upptäcks tidigt tack vare trippeldiagnostik. Det finns olika behandlingar som exempelvis kirurgi, cellgifter och strålning. Det blir en stor kroppslig förändring efter ett kirurgiskt ingrepp vilket kan ändra patientens kroppsuppfattning. LÄS MER