Sökning: "Caroline Tysper"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Caroline Tysper.

 1. 1. Kan du tänka dig att raka dig?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Mattias Ånmo; Caroline Tysper Handin; [2012]
  Nyckelord :Skägg; Maskventilation; Riskfaktor; Inställning; Anestesisjuksköterskor; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att skapa och säkra fria luftvägar är primärt inom anestesiologin. Anestesisjuksköterskan skall genom framförhållning och god förberedelse reducera riskerna inför en operation och genom att arbeta förebyggande försöka förhindra vårdrelaterade skador. LÄS MER

 2. 2. Kvinnliga bröstcancerpatienters behov av stöd och information

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Mikael Löwenhielm; Caroline Tysper; [2005]
  Nyckelord :Bröstcancer; kvinnor; information; stöd; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bröstcancer drabbar 10 till 15 kvinnor dagligen och utgör därmed den vanligaste formen av cancer hos kvinnor. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka behovet av information och stöd hos kvinnor med bröstcancer. LÄS MER