Sökning: "Children´s play"

Visar resultat 1 - 5 av 671 uppsatser innehållade orden Children´s play.

 1. 1. "Vi kan inte packa in allt i bubbelplast" : En studie om förskollärares syn på riskfylld lek i förskolans utomhusmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Frida Nygren; Olivia Möberg; [2024]
  Nyckelord :ECEC; outdoor environment; risky play; scaffolding; Förskola; riskfylld lek; stöttning; utomhusmiljö;

  Sammanfattning : From previous experiences, different perceptions of risky play have been noticed. This study therefore aims to shed light on the early childhood education center (ECEC) teachers’ approach to and perceptions of risky play in ECEC outdoor environment. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av pedagogisk lekutrustning

  M1-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Chaimae Laouziri; [2024]
  Nyckelord :Produktutveckling; Design; Konstruktion; Pedagogisk; Lekutrustning; Lekplats;

  Sammanfattning : Detta arbete initieras för att möta Utform AB:s önskan om att utveckla säkra,hållbara och pedagogiska lekplatser av trä som ger barn både pedagogiska värdenoch lekglädje. Syftet är att utveckla säkra och pedagogiska lekutrustningar isamarbete med företaget. LÄS MER

 3. 3. Barns sociala förmågor i lek, förskollärarens stöttning av barns sociala förmågor i lek och barns sociala förmågor i relation till avbrott av lek : Children’s social skills during play, preschool teachers’ support of children’s social skills during play and children’s social skills in relation to interruptions of play

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Viveka Knipe-Öhman; Jenny Säfström; [2024]
  Nyckelord :förskola; lek; lekavbrott; sociala förmågor; stöttning;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka och synliggöra barns sociala förmågor i lek, förskollärarens stöttning av barns sociala förmågor i lek och barns sociala förmågor i relation till avbrott av lek utifrån en sociokulturell teorigrund. Studien genomfördes med hjälp av observationer och fältanteckningar på några olika förskolor. LÄS MER

 4. 4. Fri lek för alla? : En kvalitativ studie om förskollärares resonemang och strategier gällande alla barns möjlighet till fri lektillsammans med andra barn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Weronika Ohlsson; Liselotte Ramvik; [2024]
  Nyckelord :free-play; preschool; preschool teacher; inclusion processes; fri lek; förskola; förskollärare; inkluderingsprocesser;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att belysa förskollärares syn på förskolans uppdrag i förhållande till den fria leken. För att beskriva vad som kännetecknar förskollärares resonemang, strategier och erfarenheter i att stödja barn att komma in,delta och stanna kvar i leken med andra barn, genomfördes semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. ”Du kan göra illa dej…” : Hur gestaltas riskfylld lek i bilderböcker?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Maria Almgren; [2024]
  Nyckelord :negotiation; picture book; power; preschool; risky play; bilderbok; förhandling; förskola; makt; riskfylld lek;

  Sammanfattning : I denna studie analyseras bilderböcker med fokus på hur riskfylld lek och maktrelationer skildras. Analyserna sker med hjälp av narratologiska begrepp. Viktiga begrepp i analysen av bilderböckerna, utöver riskfylld lek, är makt, motstånd och förhandling. LÄS MER