Sökning: "Christ"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade ordet Christ.

 1. 1. Nattvardssyn i den svenska pingströrelsen. En undersökning av nattvardssyn i den svenska pingströrelsen över tid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Sven Janson; [2019-06-27]
  Nyckelord :Lord s Supper; Pentecostal; Pentecostal Hermeneutic; Holy Spirit; Remembrance;

  Sammanfattning : This paper describes the tradition of the Lord’s Supper in the Swedish Pentecostal Movement.In order to make a comparison with the traditions in other major churches, it briefly describes the different ways of celebrating the Holy Communion in the Roman Catholic Church, the Orthodox Church, the Lutheran Church and the Baptist Church. LÄS MER

 2. 2. Sakral Konst i Renässans och Nutid - En Betraktelse av Piero della Francescas "Kristi Dop"

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Christina Jensen; [2019]
  Nyckelord :sacral art; demythologization; christianity; symbol; archetype; Rudolf Bultmann; Paul Tillich;

  Sammanfattning : Uppsala Universitet, Konstvetenskapliga institutionen, Konstvetenskap Christina Jensen, [email protected] Sakral konst i Renässans och Nutid - En betraktelse av Piero della Francescas "Kristi Dop". Sacral Art in the Renaissance and Today - A Study of Piero della Francesca´s "Baptism of Christ". LÄS MER

 3. 3. Bibeln: En Star Wars Saga : En hermeneutisk tolkning av kristna inslag inom Star Wars

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Martin Johansson; [2019]
  Nyckelord :Star Wars; Kristendom; Bibeln; Populärkultur; Film; Hermeneutik;

  Sammanfattning : Religious elements are not uncommon in the field of popular culture, especially regarding movies, and the Star Wars series have implemented all sorts of different religious themes and religious symbolisms, almost as a sort of religious melting pot. This work, however, seeks to isolate and focus on a singular religious tradition. LÄS MER

 4. 4. Kroppen består inte av en enda del utan av många : En komparativ ecklesiologisk studie av Johnson och Zizioulas syn på inkludering

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Kenth Sanfridsson; [2019]
  Nyckelord :Communion ecclesiology; ecclesiology; John Zizioulas; Elizabeth Johnson; inclusion; consensus fidei; existential pluralism; theological worlds; Paul Jones;

  Sammanfattning : This essay discusses different ways of understanding inclusion from the perspective of existential experiences in the church with the help of communion ecclesiology. The aim is to analyze other ways of creating inclusion that are not founded on the principle of consensus which has been a preferred method in the broader church community trough the ages. LÄS MER

 5. 5. Let them believe : En semiotisk analys av kristen tematik i Andrei Tarkovskijs film Stalker

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Ann-Sophie Nowak; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this paper has been to analyze the Christian religious thematic in Andrei Tarkovsky's film Stalker. Stalker, both as film and protagonist, is the primary material for the purpose of this paper. LÄS MER