Sökning: "Clara Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Clara Karlsson.

 1. 1. Rätten att frånträda ett förhandsavtal vid bostadsrättsförvärv - Betydelsen av ändrade förhållanden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Lisa Rieden; Clara Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Förhandsavtal; Försening; Upplåtelse;

  Sammanfattning : Vid nyproduktionsprojekt för bostadsrätter finns ett behov av att binda upp framtida köpare vid ett tidigt stadium genom ett förhandsavtal. Förhandsavtalet är bindande för båda parter och skrivs väldigt tidigt i byggprocessen. LÄS MER

 2. 2. Informella förväntningar och anställdas arbetsroller : En studie om hur anställda upplever sina arbetsroller i IT- och ekonomibranschen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Denise Jäger; Clara Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Informella förväntningar; psykologiska kontrakt; arbetsroll; förväntningar; rollambivalens; tillgänglighet; övertid;

  Sammanfattning : Dagens digitaliserade samhälle bidrar till att anställda får allt svårare att dra en gräns mellan privatliv och arbetsliv. Detta medför att informella förväntningar skapas på arbetsrollen, framförallt gällande arbetstid och tillgänglighet. LÄS MER

 3. 3. History matters : A field study about Indian teachers and their outlook on the importance of history

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Clara Lindén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the light of a Nordic history didactical field this study examines how the Indian teaching practice handles the history didactical field. Why is history important to learn according to Indian history teachers? Which teaching methods and didactical tools do they use to teach history? How do Indian teachers process the use of history in their teaching? The historians Klas-Göran Karlsson and Ulf Zander argues that the mediation of history should take form in such a way where the teachers are aware of the following aspects of history; the use of history, history writing and the link between past, present and future. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av stöd när man börjar använda digitala läs- och skrivhjälpmedel.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maja-Karin Ekåsen; Klas Karlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpKurs: Specialpedagogiska programmet, SPP 610 Nivå: Avancerad nivåTermin/år: VT/2018 Handledare: Gunilla ThunbergExaminator: Joanna GiotaKod: VT18-2910-251-SPP610 Nyckelord: Läs- och skrivsvårigheter, digitala hjälpmedel, sociokulturellt perspektiv, relationellt perspektiv.AbstractSyfteSyftet med studien är att undersöka om och hur en utbildningsinsats i grupp haft betydelse för hur elever i läs och skrivsvårigheter i årskurs 4-6 använder de digitala hjälpmedlen som de har tillgång till. LÄS MER

 5. 5. "JAG DÖR!" : En litteraturstudie om upplevelsen av att leva med panikångest

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Clara Rydh; Frida Karlsson; [2017]
  Nyckelord :panikångest; självbiografier; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund:Cirka 350 miljoner människor världen över lider av psykisk ohälsa. Panikångestinnefattar isolerade panikattacker och diagnosen paniksyndromär en av de vanligast förekommande diagnoserna.På grund av att psykisk ohälsa anses vara tabu blir människor som lever med panikångestofta bemötta med fördomar. LÄS MER