Sökning: "Collin Karlsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Collin Karlsson.

 1. 1. Ojämställdhet i revisionsbranschen : Existerar könsdiskriminering i revisionsprofessionen?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Erika Svensson; Mia Karlsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskare har funnit att revisionsbranschen är mandominerad och ojämställd på framförallt de ledande positionerna i de svenska revisionsbyråerna (Jonnergård et. al., 2010). LÄS MER

 2. 2. En intern analys av nuläget i ett småskaligt familjeföretag : Robertsons charkuteri AB

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Lena Henningson; Rebecka Collin Karlsson; Jasmina Foric; [2012]
  Nyckelord :Intern analys; nuläge; Robertsons charkuteri; SWOT; TOWS; affärsidé; vision; SME; familjeföretag;

  Sammanfattning : De positiva interna aspekter som identifieras är: Förändringsbenägenhet inom ledningen, produktionens outnyttjade kapacitet, tillfredsställda anställda, möjlighet att påverka arbetssituationen, invanda mönster och rutiner, öppen attityd till utökning av personalstyrka ur ledningens perspektiv, positiv inställning till familjeföretagandet, tillit mellan familjemedlemmar, kunskap inom flera arbetsområden, möjligheten att fritt få uttrycka åsikter samt ansvarstagande. De negativa interna aspekter som identifieras är: bristande kännedom om företagsekonomiska termer, avsaknad av officiellt ansvarig person för produktionen, beslutsfattande utanför arbetstid, avsaknad av dynamik i diskussioner i styrelsen, likartade tankesätt, avsaknad av affärsidé och vision, uppfattning av att en vision inte är behövlig, avsaknad av gemensam uppfattning om företagets centrala verksamhet, bristande kommunikation samt kortsiktigt målperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Val av revisionsbyrå : Vilka faktorer påverkar valet av revisionsbyrå i svenska aktiebolag?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Alexander Rosén; Martin Karlsson; [2011]
  Nyckelord :Revisionsbyrå; Revisionsbyråns karaktäristik; Företagets karaktäristik; Aktiebolag;

  Sammanfattning : Title: Selection of audit firm - Which factors affects the choice of audit firm in Swedish limited companies? Subject: 4FE03E – Master thesis Authors: Alexander Rosén & Martin Karlsson Supervisor: Magnus Willesson Examiner: Sven-Olof Yrjö Collin Key words: Audit firm, audit firm characteristics, client characteristics, limited company Background: In Sweden, the auditor is selected when the company has their annual general meeting. Following, the auditor’s task is to secure the quality of the financial information so the owners and other stakeholders can trust the information, which regards to the financial situation for the company and the CEO´s and board of director´s management. LÄS MER

 4. 4. Volymsrapportering vid terrängtransport av virke

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Robin Collin-Karlsson; [2010]
  Nyckelord :Drivningsrapportering; Skotarrapportering; Volymsrapportering;

  Sammanfattning : This report is a B.Sc. Forestry thesis work at the school for Forest Management, SLU. The work was an assignment from the forest owners’ association Mellanskog. LÄS MER

 5. 5. EDI eller ebXML : för automatisering av affärsprocesser

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap

  Författare :Helena Collin; Veronica Karlsson; [2001]
  Nyckelord :EDI; ebXML; automatisering; affärsprocesser;

  Sammanfattning : Sammanfattning EDI är ett välkänt och beprövat sätt för företag att automatisera sina affärsprocesser. Det är också välkänt att EDI är dyrt att både inverstera i och att använda. EDI anses också som krångligt att lära sig och att förstå. Detta har gjort att EDI aldrig riktigt har slagit igenom bland små och medelstora företag. LÄS MER