Sökning: "Compute shader"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Compute shader.

 1. 1. Procedurally Generated Eye Features for Real-time Applications

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Sebastian Nyberg; [2021]
  Nyckelord :Procedural; Real-Time; Profiling; Anime; Eyes;

  Sammanfattning : Background. As computing power has increased over the years, larger parts of the digital graphics industries are moving towards using real-time rendering for their solutions. The fast iteration and visual response help make the creative processes and communication more accessible in both the desktop and smartphone markets. LÄS MER

 2. 2. Bildfrekvens i simulering av heuristiskt snötäcke på berg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :John Klingh Ramsin; [2021]
  Nyckelord :Compute shader; snösimulering; bildfrekvens; berg; heuristiskt snötäcke;

  Sammanfattning : Snö påverkas av en stor mängd aspekter i verkligheten, och verklighetstrogen simulering av snö är resurskrävande. För att förbättra resursåtgången i applikationer simuleras snö på olika sätt beroende på det önskade resultatet. LÄS MER

 3. 3. Simulation of rain on a windshield : Creating a real-time effect using GPGPU computing

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Katerina Koblik; [2021]
  Nyckelord :Rain simulation; Driving simulator; Particle system; Real-time; GPGPU; Compute shader; Render texture.;

  Sammanfattning : Modelling and rendering natural phenomena, such as rain, is an important aspect of creating a realistic driving simulator. Rain is a crucial issue when driving in the real world as it for instance obstructs the driver’s vision. LÄS MER

 4. 4. Efficient generation and rendering of tube geometry in Unreal Engine : Utilizing compute shaders for 3D line generation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Platon Woxler; [2021]
  Nyckelord :Computer Graphics; Mesh Models; General-Purpose Computing on Graphics Processing Units GPGPU ; Datorgrafik; Mesh-modeller; Beräkningar på Grafikprocessorer för Generella Användningsområden;

  Sammanfattning : Massive graph visualization in an immersive environment, such as virtual reality (VR) or Augmented Reality (AR), has the possibility to improve users’ understanding when exploring data in new ways. To make the most of a visualization, such as this, requires interactive components that are fast enough to accommodate interactivity. LÄS MER

 5. 5. Particle Simulation using Asynchronous Compute : A Study of The Hardware

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Kim Enarsson; [2020]
  Nyckelord :Asynchronous Compute; Particle Simulation; Multi-Engine; DirectX; Async Compute; Asynchronous Compute; Partikel Simulering; Multi-Engine; DirectX; Async Compute;

  Sammanfattning : Background. With the introduction of the compute shader, followed by the application programming interface (API) DirectX 12, the modern GPU is now going through a transformation. Previously the GPU was used as a massive computational tool for running a single task at unparalleled speed. LÄS MER