Sökning: "Daniel Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden Daniel Gustafsson.

 1. 1. PET bottles: From waste to resources. How circular economy transforms waste management practices in Buenos Aires

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Martín Valese Aguilera; Daniel Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Circular Economy; PET bottles; Argentina; Markets as practice; Multiplicity;

  Sammanfattning : Circular Economy has become a promising sustainability concept among scholars and practitioners. This is because circular economy replaces linear productive systems and enables the achievement of economic and social objectives while minimizing the environmental impact. LÄS MER

 2. 2. Prestationsmätning av servicekvalitet vid digitala möten : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Daniel Gustafsson; AnnaKarin Larsson; [2019]
  Nyckelord :prestationsmätning; servicekvalitet; servicekvalitetens dimensioner; digitala möten; kvalitetssäkring;

  Sammanfattning : Titel: Prestationsmätning av servicekvalitet vid digitala möten: En kvalitativ studie Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Daniel Gustafsson och AnnaKarin Larsson Handledare: Tomas Källquist och Pär Villhelmson Datum: Januari, 2019 Syfte: Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur prestationsmätning som styrinstrument kan användas för att kvalitetssäkra servicekvaliteten som tillhandahålls vid digitala möten. Metod: Studien utgår från den hermeneutiska forskningstraditionen och en världsbild utifrån det socialkonstruktivistiska synsättet med ett aktörsperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Kvalitetsarbete inom mätteknik med FARO-arm

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Daniel Bengtsson; Karin Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Mätinstrument; gasturbiner;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts på Siemens Industrial Turbomachinery AB i Trollhättan. Företaget tillverkar brännkammare till gasturbiner. Syftet med arbetet har varit att undersöka om kvalificerade mätningar kan utföras med Siemens Industrial Turbomachinery AB:s mätinstrument. Denna undersökning har utförts genom en mätsystemanalys. LÄS MER

 4. 4. The Systematic Development Process Applied on a Cab Rotation Unit : Pre-study, concept generation, embodiment design, material selection and optimization

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Daniel Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Systematic development process; Crew Cab; Low entry; Laxå Special Vehicles; Systematisk produktutveckling; Crew Cab; Low Entry; Laxå Special Vehicles;

  Sammanfattning : This master thesis studies and applies the systematic development process. The process is initially described in general, creating a template for the process, and later on applied on a real case scenario to show the performance. Finally eventual advantages, drawbacks and suggestions for future improvements are given. LÄS MER

 5. 5. Prioriterade kriterier av redaktörer och utvecklare i ett content management system : En fallstudie om att välja content management system

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :René Eriksson; Daniel Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :CMS; CMS-VERKTYG; UMBRACO; KENTICO; OPEN SOURCE; KRITERIER; UTVÄRDERING;

  Sammanfattning : Informationshantering på internet är ett växande fenomen. Ett sätt för företag och organisationer att få ut information på internet är via webbplatser. För innehållshantering och utveckling av webbsidor så kan man använda content management system. Sådana system förenklar informationshanteringen på webbplatsens olika webbsidor. LÄS MER