Sökning: "Don Juan"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Don Juan.

 1. 1. Elevers uppfattningar om skrivning i årskurs 3 : En kvalitativ studie om hur elever i årskurs 3 talar om skrivning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Elin Truks; [2017]
  Nyckelord :students in third grade; writing; metacognition; conceptions of writing; writing processes; elever i årskurs 3; skrivning; metakognition; uppfattningar om skrivning; skrivprocesser;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to describe how students in third grade speak about writing. I want to investigate what ideas and awareness children has about writing. I want to compare the results from third grade with pre-school children. I also want to find out how it is in other countries and over time. LÄS MER

 2. 2. Ensamhetens signalement : En filmares beskrivningar av världen utifrån ett kontrollerat dårskap

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Institutionen för Konst (K)

  Författare :Tomas Sjögren; [2014]
  Nyckelord :Video; Videokonst; Film; Ensamhet; Israel; Palestina; Ett teckens signalement; Castaneda; Description of a sign; Description d un Combat; Chris Marker; Konstfack;

  Sammanfattning : I följande essä kommer jag, med ensamheten som tematisk ledstjärna, att fördjupa mig i mitt pågående projekt Ett teckens signalement som filmades i Israel och Palestina under våren och sommaren 2013. En essäfilm som mycket väl representerar mitt sätt att arbeta med ett slags slumpmässigt framväxande narrativ, där en vag förnimmelse om vad jag vill åstadkomma i lätt planlös manér leder mig runt på en främmande plats. LÄS MER

 3. 3. REIVINDICACIÓN DEL CONDE don JULIÁN O LA IDENTIDAD DESDE LA OTRA ORILLA

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier

  Författare :Rosario Cortés Arrieta; [2009]
  Nyckelord :identidad; alteridad; orientalismo; Benveniste; Greimas;

  Sammanfattning : En Reivindicación del Conde don Julián, escrito por Juan Goytisolo y publicado en 1970, se asiste al enfrentamiento de dos identidades contrapuestas que tiene lugar en la conciencia del protagonista. En este trabajo se intenta una interpretación de cuáles son estas identidades, reflejo de lo colectivo a nivel individual, a partir del análisis de una de las fábulas de la novela. LÄS MER

 4. 4. A corpus-based study of Don Juan : - A Spanish borrowing into English

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Carol Obregon Muñoz; [2009]
  Nyckelord :Corpus; Don Juan; linguistic borrowing; Spanish; English; reference of meaning;

  Sammanfattning :   .... LÄS MER

 5. 5. Le personnage de Don Juan : Étude de la comédie de Molière et de l'opéra de Mozart

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Anna Westerlund; [2007]
  Nyckelord :Don Juan; Uppsats c-nivå;

  Sammanfattning : .... LÄS MER