Sökning: "EU Emissions Trading System"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden EU Emissions Trading System.

 1. 1. SVENSKA AKTÖRER, RISKER OCH EU:S UTSLÄPPSHANDELSSYSTEM En diskursanalys om svenska aktörers framställning av risker i debatten om EU-ETS

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Felicia Vargas; [2019-09-13]
  Nyckelord :EU; EU Emission Trading system; EU-ETS; Sweden; climate; risk; framing;

  Sammanfattning : Climate change is one of the greatest threats to earth and mankind today. Due to mankind’slarge emissions of greenhouse gas the temperature has risen in the atmosphere. One significantinternational action to reduce emissions in Europe is the EU Emission Trading System (EUETS). LÄS MER

 2. 2. The Compatibility of EU State Aid for Environmental Protection with the Polluter Pays Principle : In the Context of the EU Emissions Trading System

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Angelica Arnqvist; [2019]
  Nyckelord :Polluter Pays Principle; State Aid for Environmental Protection; European Union Emissions Trading System;

  Sammanfattning : This thesis, examines three research questions concerning the coherence between the European Union (EU) rules about State aid for environmental protection and the “polluter-pays-principle” (PPP) in the context of the free allocation practice in the European Union Emissions Trading System (EU ETS).  The aim of the first research question is to study whether the free allocation of emission rights within the EU ETS is compatible with the EU State aid rules. LÄS MER

 3. 3. Ansvarsutkrävande i en marknadiserad politisk reform - En studie om EU Emissions Trading System

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Stjernström; Natalie Varady; [2019]
  Nyckelord :Ansvarsutkrävande; EU Emissions Trading System; ETS; Marknadsreform; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Till följd av en ökande marknadisering har marknadsreformer introducerats i olika offentliga sektorer med syftet att effektivisera med hjälp av marknadsmekanismer. Fram till idag har detta främst skett på nationella nivåer, men det kom att förändras i och med införandet av EU Emissions Trading System (ETS). LÄS MER

 4. 4. EU:s handel med utsläppsrätter i svenska verksamheter: Hur påverkar EU:s lagstiftning om koldioxidutsläppsrätter olika industriverksamheter i Sverige?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ellen Lilja; Lisa Persson; [2019]
  Nyckelord :EU-lagstiftning; Utsläppsrätt; Cap-and-trade; Klimatpåverkan;

  Sammanfattning : Uppsatsen omfattar EU:s handel med utsläppsrätter och hur denna typ av lagstiftning påverkar företag inom olika industriella verksamheter. Genom en kvalitativ enkätstudie tillfrågades olika företag varav tre stora och två mindre inom verksamheterna järn- och stålindustrin, mineralindustrin samt metallindustrin. LÄS MER

 5. 5. Flygskatten : En studie om måluppfyllelse, kostnadseffektivitet och incitament till teknologisk utveckling

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ion Väyrynen Chytiris; [2018]
  Nyckelord :Flight tax; Achievement of objectives; Cost efficiency; Incentives to technological development; Emission costs; Flygskatt; Måluppfyllelse; Kostnadseffektivitet; Incitament till tecknologisk utveckling; Utsläppskostnader;

  Sammanfattning : Den 1 april 2018 implementerade den svenska regeringen en flygskatt i Sverige med målet att minska den svenska flygindustrins utsläpp i atmosfären. Med hjälp av nationalekonomisk mikroteori, tidigare studier, statistik, egna beräkningar och jämförelser baserade på sekundärdata, analyserar uppsatsen den svenska flygskattens måluppfyllelse, kostnadseffektivitet och incitament till teknologisk utveckling. LÄS MER