Sökning: "Elisa Eklund"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Elisa Eklund.

 1. 1. Prevalence of microorganisms in reindeer(Rangifer tarandustarandus)and possible effects of climate changes.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ida Eklund; [2017]
  Nyckelord :Next generation sequencing; serology; realtime-PCR; Sweden; reindeer husbandry;

  Sammanfattning : The climate in the north is changing over time, which affects the nature in many ways. For instance, some microorganisms that cause infections might become more common. This might have negative consequences for reindeer husbandry. In Sweden, this is an industry that is relatively large. LÄS MER

 2. 2. Angiostrongylus vasorum,differentialdiagnos att ha i åtanke vid respiratoriska symptom hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Sanna Linnea Eleonora Eklund; [2016]
  Nyckelord :Angiostrongylus vasorum; hund; prevalens; dog; prevalence;

  Sammanfattning : Angiostrongylus vasorum (A. vasorum) är en parasit som infekterar hundar. A. vasorum är en patogen nematod och som vuxen mask lever den i höger hjärthalva och lungartärerna. LÄS MER

 3. 3. Do u understand mzungu? : Volunteers’ conception of ICC development

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Elisa Eklund; Ewa Hansson; [2012]
  Nyckelord :ICC development; interaction; learning; phenomenography; volunteers.;

  Sammanfattning : The purpose of this research was to obtain knowledge about volunteers’ conceptions of developing intercultural communication competence in an intercultural learning context in East Africa. Semi-structured interviews were conducted with volunteers both face-to-face and virtually on the Internet. LÄS MER

 4. 4. Social rekrytering ur arbetssökandes perspektiv – en känslomässig upplevelse.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Elisa Eklund och Ewa Hansson; [2011]
  Nyckelord :Arbetssökande; attityder; emotioner; social rekrytering Attitudes; emotions; job seeking; social recruitment;

  Sammanfattning : Ur ett arbetsgivarperspektiv visar tidigare forskning en alltigenom positiv bild av rekrytering via sociala medier, vilket kan förklara dess ökade popularitet. För en arbetssökande däremot kan social rekrytering upplevas som ett hot mot integriteten, eftersom personlig information exponeras för arbetsgivaren. LÄS MER