Sökning: "Elsa Sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Elsa Sverige.

 1. 1. Utveckling av marknader för avfallsbaserade resurser : En fallstudie på återanvändning av komplexa avfallsströmmar ur ett värdekedjeperspektiv

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Elsa Bertils; Herman Elvingson; [2019]
  Nyckelord :waste; markets; market regulation; reuse; recycling; resource efficiency; value chain; sludge; bottom ash; slag; organic fertilizer; waste policy; policy; avfall; marknader; återvinning; återanvändning; resurseffektivitet; värdekedja; rötslam; biogödsel; slaggrus; bottenaska; Revaq; SPCR 120; handel; avfallslagstiftning; styrmedel; styrning;

  Sammanfattning : Immense amounts of waste are generated daily by our society, and the management of these streams is a critical societal function. Part of this work is reusing and recycling materials with attractive properties, which is also an imperative step towards circular material flows. LÄS MER

 2. 2. Hatbrottens nya spelrum: en komparativ studie om arbetet mot hatbrott i Sverige respektive Tyskland med fokus på internet och sociala medier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Europastudier

  Författare :Elsa Forssell; [2019]
  Nyckelord :Sweden; Germany; hate crime; democracy; freedom of speech; comparative analysis; Europastudier; European studies; Cultural Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : By making a descriptive comparison, this paper examines how the prevention against hate crime works in Sweden and Germany. The aim is to compare both the work in general, and also the work against hate crime that takes place on the Internet and in social media. LÄS MER

 3. 3. You´re a wet dream! : Juryns kritik till manliga och kvinnliga deltagare i Idol Sverige 2018: en kritisk diskursanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Josefine Björn; Elsa Skugge; [2019]
  Nyckelord :genus; reality-TV; benämningar; stereotypisering; sexualisering; Idol; representation;

  Sammanfattning : The aim of this qualitative study is to investigate the criticism female and male Idol participants receive from the Idol jury in the program Swedish Idol 2018, from a gender perspective. The study also investigates possible differences in the type criticism, depending on the Idol participants' sex. LÄS MER

 4. 4. Markexploateringsprocessen : – En analys av fullföljdsavtal i olika kommuner

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Helena Wallenrud; Elsa Einarsson; [2019]
  Nyckelord :6-month rule; completion agreement; property development; purchase of part of a property; subdivision of property; the property development process; 6-månadersregeln; avstyckning; fullföljdsavtal; köp av del av fastighet; markexploatering; markexploateringsprocessen;

  Sammanfattning : Markexploatering innebär en förändring av den befintliga markanvändningen av ett område när detta bebyggs. De delmoment som krävs för att genomföra markexploateringen sammanfattas i det som kallas för markexploateringsprocessen. LÄS MER

 5. 5. "Jag är projektet" - En antropologisk studie om dragkings i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Elsa Mertala; [2018]
  Nyckelord :Socialantropologi; dragkings; performance; könsidentitet; play; politik.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study makes an attempt to theorize drag king practices in Sweden from three theoretical perspectives: performance, politics and play. Drag kings in the Nordic countries hasn’t got much exposure in society, so the study tries to analyse their practices through interviews and field work. LÄS MER