Sökning: "Emil Vilgot Wallin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emil Vilgot Wallin.

 1. 1. Digitala ungdomar : Om utbildningens roll och kunskapsförmedling på nätet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emil Vilgot Wallin; [2021]
  Nyckelord :Utbildningssociologi; digitalisering; gymnasieskolan; influencers; ungdomar;

  Sammanfattning : ”Digitala ungdomar” är en studie av interrelationen mellan ungdomar, utbildning och internet. Genom kvalitativa intervjuer och etnografiska observationer på nätet, så kallad nätnografi undersöks värdestrukturer och kamratkulturer på internet. LÄS MER

 2. 2. Medierad mobbning : Åttondeklassares gestaltning av mobbning under medierade livsvillkor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emil Vilgot Wallin; [2021]
  Nyckelord :medialisering; mobbning; noveller; pedagogik; sociala medier; kultursociologi;

  Sammanfattning : I denna uppsats presenteras en kultursociologisk analys av åttondeklassares noveller på temat medierad mobbning, ett begrepp som konstruerats i för studiens syfte: att undersöka mobbning under medierade livsvillkor för barn  och ungdomar. Mot bakgrunden av en tvärdisciplinär genomgång av psykologiska, pedagogiska, sociologiska och medie- och informationsvetenskapliga perspektiv och dess brister så föreslår detta arbete en utgångspunkt, tillika ett metodologiskt bidrag där elever själva får gestalta medierad mobbning genom novellförfattande, en socialpedagogisk approach som bygger på reflektioner kring den kvalitativa intervjun som metod, tillsammans med forskning som använder sig av reader-response. LÄS MER