Sökning: "Emilia Dahl"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Emilia Dahl.

 1. 1. Medikalisering av kvinnlig sexualitet : Det (o)uttalade kvinnliga lidandet – skildringar av förlossningsskadors långtgående verkningar, som samhället förminskar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Emilia Dahl; [2019]
  Nyckelord :Obstetric trauma; reproductive health; female sexuality; medicalization; Foucault; bio power.; Förlossningsskador; reproduktiv hälsa; kvinnlig sexualitet; medikalisering; Foucault; biomakt.;

  Sammanfattning : Sverige har under en längre period utgjort de OECD-land med ett av de högsta antal förlossningsskador. Historiskt har förlossningsvården varit en sfär för kvinnor. Medicinvetenskapen intog emellertid en allt mer betydande roll under 1800-talet och läkarkåren utgjordes av män. Den gravida kvinnan blev en patologisk kropp. LÄS MER

 2. 2. Startsignaler med olika stigtider, påverkar de prestationen på 60 och 200 meters lopp?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för hälsovetenskap

  Författare :Emilia Dahl; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Barn och sorg : Förskolepedagogers möte med barn i sorg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Ingrid Dahl; Emilia Paulin; [2014]
  Nyckelord :barn och sorg; sorgearbete; krisberedskap; krishantering; pedagog; förskola;

  Sammanfattning : De flesta som arbetar på en förskola kommer någon gång att möta ett barn i sorg. Syftet med studien är att få fördjupad kunskap om hur pedagoger i förskolan kan möta barn i sorg, samt att få insyn i hur beredskapen kan se ut på förskolor inför en eventuellt kommande kris. LÄS MER

 4. 4. Ökad resurseffektivitet i kraftvärmesystem genom säsongslagring av värme

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningsläraLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningsläraLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Emilia Björe Dahl; Mikaela Sjöqvist; [2014]
  Nyckelord :borrhålslager; säsongsvärmelager; kraftvärmeproduktion; resurseffektivitet; kompressionsvärmepumpar; absorptionsvärmepumpar; MATLAB; modellering;

  Sammanfattning : Increased resource efficiency in an energy system could result in large economic and environmental benefits. Tekniska verken i Linköping AB (Tekniska verken) is responsible for the district heating network in Linköping. Their vision is to create the world’s most resource efficient region. LÄS MER

 5. 5. Psykisk och fysisk miljö - En jämförelse mellan Reggio Emilia-, Montessori- och Waldorfförskolor i Sverige.

  C-uppsats,

  Författare :Sofia Dahl; Malin Karlsson; Karin Niklasson; [2009]
  Nyckelord :Barnsyn; milj;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Dagligen då barn kommer till förskolan sker mängder med olika möten, möten med andra barn ochvuxna. Men det sker även ett möte med en förskolemiljö, både en utomhus- och inomhusmiljö. LÄS MER