Sökning: "Emma Westerberg"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Emma Westerberg.

 1. 1. Intresset för samarbete mellan automationsindustrin och offentlig vård : Är en testbädd ett för ändamålet lämpligt innovationsverktyg?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Sony Jonsson; Emma Oller Westerberg; Cornelia Svärdström; [2020]
  Nyckelord :Automation; automation solutions; hospital automation; swedish hospital; public procurement; Automation; automationslösningar; vårdautomation; industri; industriautomation; sverige; svensk vård; vård; vårdinnovation; samarbete; vårdproblematik; personalbrist; sjuksköterska; undersköterska; testbädd; offentlig upphandling; hinder för automation; möjligheter automation; hinder samarbete; möjligheter samarbete; inkubator; inkubator vård; testbädd vård; testbädd automation;

  Sammanfattning : Personnel shortages and ineffective healthcare is a global problem. While other industries have used automation and robotics to solve similar problems, the number of automation solutions linked to basic care in Swedish public hospitals remains low. LÄS MER

 2. 2. Stöttning och engagemang i textsamtal - En studie med elever i årskurs 2 och 3 i ämnet svenska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emma Edenlind; Maria Westerberg; [2020]
  Nyckelord :engagemang; läsförståelse; stöttning; textsamtal;

  Sammanfattning : Textsamtal syftar till att utveckla elevers förståelse för textens innehåll. Genom att eleverna får samtala om en text i ett socialt sammanhang väcks frågor och diskussioner kring innehållet, vilket stärker elevernas förståelse. LÄS MER

 3. 3. Att förstå det lästa : En kunskapsöversikt om textsamtalsmodeller och deras effekter på elevers läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emma Edenlind; Maria Westerberg; [2019]
  Nyckelord :Lärarledda textsamtal; läsförståelse; metakognition; motivation; textsamtalsmodeller;

  Sammanfattning : I Lgr 11 står det att eleverna ska tränas i att använda sig av olika strategier, återge och lyssna på olika samtal, samt resonera om och sammanfatta en text. Det ägnas för lite tid åt läsförståelse ute i skolornas verksamhet och det gemensamma textsamtalet kan hjälpa eleverna framåt i läsförståelseprocessen. LÄS MER

 4. 4. Projektledarens roll som kommunikatör i produktionsfasen : Kommunikation inom byggprojekt och projektledarens medverkan till en effektiviserad kommunikationsprocess

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Emma Westerberg; My Paulsson; [2019]
  Nyckelord :Project management; construction industy; communication channels; streamline communication; Projektledning; kommunikationsproblem; byggsektorn; kommunikationskanaler; effektivisering;

  Sammanfattning : Communication is a well stated act in project management. Despite the knowledge of how to communicate in a project in the construction industry, does project teams not apply the theories into practise. Today billions are neglected only because of the communication problems in the Swedish construction industry. LÄS MER

 5. 5. ”Jag kan shoppa vad, när och hur jag vill”. Generation Ys kundlojalitet genom omnikanaler.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Emma Dahlgren; Malin Westerberg; [2018]
  Nyckelord :Kundlojalitet; e-lojalitet; relativ attityd; återköpsbeteende; generation Y; omnikanaler; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien belyser hur digitaliseringen och framväxten av omnikanaler har skapat ett dynamiskt shoppingbeteende hos generation Y. Vid inköp av kläder rör sig kunder inom generation Y idag mellan flera försäljningskanaler, vilket ökar tillgängligheten till ett större utbud av klädföretag. LÄS MER