Sökning: "Energikrav"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade ordet Energikrav.

 1. 1. Insamling, utveckling och användning av kunskap för att uppnå energikrav : En studie om AB Stockholmshems utmaningar med att uppnå Stockholms stads energikrav

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Rickard Trollsås; Andreas Åkerblom; [2021]
  Nyckelord :building process; energy consumption; knowledge management; Stockholms stads energy demand; sustainable city development; byggprocessen; energiförbrukning; knowledge management; Stockholms stads energikrav; hållbara stadsutveckling;

  Sammanfattning : Befolkningsökningen i Stockholmsregionen är för tillfället en av de snabbaste i Europa, vilket ställer höga krav på stadsplaneringen. En effekt av urbaniseringen är att det finns ett stort behov av nyproducerade bostäder. LÄS MER

 2. 2. Energikrav för småhus i Sverige : Hur kommer småhustillverkarna att klara de nya energikraven som infördes hösten 2020?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

  Författare :Lotta Wickenberg; [2021]
  Nyckelord :Nära-nollenergibyggnader; energikrav; BBR29; passivhus; lågenergihus; småhus; energistatistik; globala miljömål och energiproduktion.;

  Sammanfattning : Under hösten 2020 genomfördes en revidering av energikraven i Boverkets byggregler (BBR29). Denna revidering grundades på EU´s bestämmelser om att alla nationer ska införa regler så att nybyggnation av hus måste ske på ett sätt, som inom EU benämns som nära-nollenergibyggnader. LÄS MER

 3. 3. Självförsörjande flerbostadshus

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Mikael Broliden; Hanna Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Energieffektivitet; Off-grid; energilagring; vätgas; batterier; förnybar energi; långtidslagring; beräkning; simulering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As the world becomes more aware of how human behavior affects the earth’s climate, higher environmental goals are also set. A sustainable energy system is one part of these environmental goals, and switching to only renewable energy is a tool to reach such goals. LÄS MER

 4. 4. Energiberäkning : En jämförelse mellan småhus och passivhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Viktor Holopainen; Sanan Alhilali; [2020]
  Nyckelord :Passivhus; energikrav; energi uträkningar; läckage; köldbryggor.;

  Sammanfattning : The energy questions has been increased the recent years, specifically when it comes to the energy smart houses. In Sweden the interest for building energy smart houses has been increased yet it is not really popular to build passivhouses compairing with Germany but some people has started to understand the importance of building energy smart houses. LÄS MER

 5. 5. Renewable power generation for developing societies on a remote island in Fiji : A case study

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Erika Rebhan; Ellinor Wahnström; [2020]
  Nyckelord :Fiji; Moala Island; Renewable power generation; Remote electrification; HOMER software; Fiji; Moala; Förnybar kraftproduktion; Elektrifiering på avlägsna platser; HOMER-programvara;

  Sammanfattning : Access to electricity is an important factor for rural development as many needs and services such as education, health care and water supply all have energy requirements. The aim of this study was to develop a sustainable electrification system based on renewable energy for the remote village Keteira on Moala Island, Fiji. LÄS MER