Sökning: "Energikrav"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade ordet Energikrav.

 1. 1. Non-diauxic growth patterns and biofilm formation of Caldicellulosiruptor species.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :jonathan engvall; [2020]
  Nyckelord :biofilm; biohydrogen; caldicellulosiruptor; diauxie; extreme thermophile;

  Sammanfattning : Dagens beroende av fossila bränslen för att tillgodose världens energikrav är ett välkänt problem, och en möjlig lösning är förnybar vätgas. Ett möjligt produktionssätt är bakteriefermentering med avfallsprodukter från exempelvis jordbruk som substratkälla. LÄS MER

 2. 2. Att certifiera en byggnad med Miljöbyggnad : En undersökning om energikrav för Miljöbyggnad:Guld, Silver och Brons

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Anastasija Pesterac; Nour Chahine; Kajin Hermad; [2020]
  Nyckelord :Miljöcertifieringssystem; Miljöbyggnad; BREEAM; LEED; Eu GreenBuilding; Hållbart byggande; Miljöcertifiering; Sweden Green Building Council SGBC .;

  Sammanfattning : Climate conditions nowadays are looking critical where the construction and property sector is a major contributing factor. The construction industry stands for one third of Sweden’s total energy use, which has led to different environmental goals and energy requirements that the industry needed to adapt to reduce environmental emissions. LÄS MER

 3. 3. Assessment of optimization control strategies for energy management

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Bahar Kasbi; [2020]
  Nyckelord :Optimization; linear programming; applied linear optimization; sensitivity analysis; energy management; demand side management DSM ; heat pump scheduling; setpoint; Optimering; tillämpad linjär optimering; linjär programmering; känslighetsanalys; energihantering; värmepumpsplanering; börvärde;

  Sammanfattning : With the increasing demand for renewable energy sources, new systems are being developed to sustain future infrastructure, accommodating these new energy sources. One of the proposed solutions is to incorporate distributed energy resources to different households in order to provide local energy demands effectively. LÄS MER

 4. 4. Termisk stigning i höga byggnader : Vindens påverkan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jimmy Walldén; [2019]
  Nyckelord :Thermal flow wind infiltration CFD flow pattern energy losses leakage thermal comfort indoor climate flow simulations wind conditions; Termiska stigkrafter vind infiltration CFD flödesmönster drag energiförlust läckage klimatskal inomhuskomfort flödessimulering yttre vindförhållanden;

  Sammanfattning : Att tillhandahålla termisk komfort är ett av de främsta kraven som ställs på byggnader i dagens samhälle. Stora delar av energianvändningen går därför åt till att styra inomhusklimatet för att upprätthålla en behaglig nivå. LÄS MER

 5. 5. Vägen till en rätt normaliserad byggnad - En studie av två normaliseringsmetoder för fastställande av en byggnads energianvändning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Veronika Smisovska; [2019]
  Nyckelord :normalisering; energianvändning; energiberäkning; byggnad; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Normalisering av en byggnads energianvändning med avseende på verksamhetstypen (brukarnas energibruk) och klimat genomförs för att byggnadens energiprestanda ska vara jämförbar med andra byggnader samt för att verifiera att ställda energikrav uppfylls. Metoder för normalisering utarbetades som följd av införandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda. LÄS MER