Sökning: "Eric Håkansson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Eric Håkansson.

 1. 1. Datorer i matematik – En kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emilia Håkansson; [2019]
  Nyckelord :Begreppsförmåga; Dator; Gymnasieelever; Högstadieelever; Kommunikationsförmåga; Matematik; Problemlösningsförmåga; Procedursförmåga; Resonemangsförmåga;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt syftar på att granska i vilken utsträckning användningen av datorer leder till utveckling av matematiska förmågor. Arbetet berör främst högstadie- och gymnasieelever på grund av att fem matematiska förmågor är gemensamma för de båda. LÄS MER

 2. 2. Den digitala handelns fastighetsmarknad - Var ska E-handeln lokaliseras?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Eric Håkansson; Linus Nässén Odell; [2018]
  Nyckelord :E-handel; logistik; lager; fastighet; lokaliseringsteori; regression; intervju; GIS; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The fact that e-commerce has increased significantly in recent years has not gone unnoticed, and its features have been marked in both private life as well as in business. The physical commerce has changed to an increased shopping through the internet, which is a development of the trade of goods that was one of the earliest commercial forms. LÄS MER

 3. 3. Optimal tidpunkt för utbyte av skördetröskor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Erik Andersson; Eric Larsson; Jakob Rönnholm Håkansson; [2017]
  Nyckelord :skördetröska; ekonomisk livslängd; läglighetseffekt; maskinkostnad; utbyteskalkyl; teknisk utveckling;

  Sammanfattning : I Sverige uppgick år 2009 lantbrukets totala maskininvesteringar till drygt 6 miljarder kronor, av dessa var 533 miljoner (cirka 8 procent) investeringar i skördetröskor. Skördetröskan är den enskilt största maskininvesteringen på en modern spannmålsgård. Lantbrukare måste ständigt arbeta för att reducera kostnaderna. LÄS MER

 4. 4. Impact of corporate social responsibility (CSR) reporting and communicating on employee commitment: a local Swedish perspective

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Frida Håkansson; Eric O'Neill; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Inköp är medicinen : En analys av hur konkurrenskraft skapas med hjälp av inköp på den svenska apoteksmarknaden.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :David Brndusic; Eric Danielsson; Lucas Langå; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Examensarbete, handelsekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Kalmar, 2FE60E Företagsekonomi III Ledning och utveckling i handelsföretag, VT2011. Författare: David Brndusic, Eric Danielsson och Lucas Langå Handledare: Christine Tidåsen Datum: 2011-05-30   Titel: Inköp är medicinen - En analys av hur konkurrenskraft skapas med hjälp av inköp på den svenska apoteksmarknaden   Bakgrund: Det svenska apoteksmonopolet avskaffades år 2009, sedan dess har flera kedjor etablerat sig på marknaden (Apoteket AB årsredovisning 2009). LÄS MER