Sökning: "Euthanasia"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade ordet Euthanasia.

 1. 1. Sjuksköterskors attityder till, och erfarenheter av, palliativ sedering.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Carl Falkenby; Lukas Westerberg; [2019-08-01]
  Nyckelord :Palliativ sedering; palliativ vård; personcentrerad vård; sjuksköterskor; erfarenheter; attityder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård bedrivs när en persons sjukdom inte längre går att bota. Vården ska bedrivas personcentrerat och ha som syfte att främja livskvalitet och lindra symptom under personens tid kvar i livet för att i möjligaste mån uppnå en god död. LÄS MER

 2. 2. Kroniska sår hos hund och katt : sårvårdsåtgärder, uppkomst och komplikationer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna Strandberg; Sara Lilja; [2019]
  Nyckelord :kroniska sår; hund; katt; sårvårdsåtgärder; sårläkning;

  Sammanfattning : Sårvård är ett viktigt område för djursjukskötare då de har regelbunden patientkon-takt och ansvar för utförandet av sårvården. För att uppnå optimal sårvård är kunskap om allmän sårläkning, hur sårbedömning utförs samt sårvårdsåtgärder för olika typer av sår viktigt för en djursjukskötare. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors attityder till eutanasi : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sofia Lindström; Friederike Vesper; [2019]
  Nyckelord :Euthanasia; Nurses’; Attitudes; Palliative care; Ethics; Eutanasi; Sjuksköterskor; Attityder; Palliativ vård; Etik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Eutanasi tycks oförenligt med sjuksköterskans profession för många. Frågan om eutanasi hanteras olika beroende på ländernas lagstiftning. Sjuksköterskor möter svårt sjuka patienter och har en nyckelroll i omvårdnaden i livets slutskede. De har även sjuksköterskans etiska kod att förhålla sig till. LÄS MER

 4. 4. Arguments for and against palliative sedation : - an ethical reflection

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Tove Åström; [2019]
  Nyckelord :palliative sedation; euthanasia; autonomy; beneficence; non-maleficence;

  Sammanfattning : Introduction: Palliative sedation is the use of sedatives to lower the alertness for symptomcontrol, when suffering is otherwise uncontrollable. Its role in palliative care is frequentlyargued, with both proponents and opponents. LÄS MER

 5. 5. Right to Active Euthanasia in the Light of the European Convention on Human Rights

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alicja Resmerowski; [2019]
  Nyckelord :Right to active euthanasia; European Convention on Human Rights; Right to life; Right to private life; degrading treatment; Right to die; Law and Political Science;

  Sammanfattning : .... LÄS MER