Sökning: "euthanasia"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade ordet euthanasia.

 1. 1. Movement patterns in horses with multiple limb lameness

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Jessica Bergdal; [2024]
  Nyckelord :multiple limb lameness; gait analysis; motion asymmetry; lameness assessment;

  Sammanfattning : Disorders from the locomotion apparatus is the most common disease category in horses and a common cause for euthanasia. A frequent symptom of these disorders is lameness and to be able to treat such disorders the correct diagnosis needs to be made. LÄS MER

 2. 2. Befogat eller ej? : en studie baserad på anmälningar som inkommit mot djurhälsopersonal till ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård gällande avlivning av djur mellan åren 2018-2022

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Hannah Vickers; [2023]
  Nyckelord :ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård; djurvälfärd; anmälningar; avlivning;

  Sammanfattning : Nowadays, pets are considered family members and are therefore important to a lot of people, especially if there is a strong human-animal bond between them. Owners can contact animal health personnel if the animal is sick, or if they need help to have the animal euthanized, which could be considered essential to maintain good animal welfare. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att delta i situationer där en patient får aktiv dödshjälp : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Kajsa Olaisson; Emma Hellberg; [2023]
  Nyckelord :attitudes; euthanasia; experiences; nurse; active euthanasia; palliative care; dödshjälp; attityder; erfarenheter; sjuksköterska; aktiv dödshjälp; palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dödshjälp är ett kontroversiellt ämne som påverkar en sjuksköterskas arbete. Flera länder och stater har legaliserat dödshjälp. Dödshjälp kan ses som en möjlighet attrespektera patientens önskemål, lindra lidande och bevara människovärdet. LÄS MER

 4. 4. Tills döden skiljer oss åt : En kvalitativ litteraturöversikt om sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter som önskar dödshjälp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Erika Andersson; Alva Åberg; [2023]
  Nyckelord :euthanasia; autonomy; suffering; caring; experience; aktiv dödshjälp; autonomi; lidande; vårdande; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dödshjälp innebär att en person får hjälp av till exempel sjukvårdspersonal att förkorta sitt liv. Dödshjälp delas in i passiv och aktiv dödshjälp. Studien tar upp de begränsningar som finns gällande lagstiftning kring aktiv dödshjälp i Sverige, samt sjuksköterskans roll och det etiska perspektivet. LÄS MER

 5. 5. Katters välfärd under behandling av hypertyreos : en enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Michelle Ciesluk; Rebecca Legge; [2023]
  Nyckelord :hypertyreos; jodfattigt foder; katt; medicinsk behandling; omvårdnadsåtgärder; radioaktiv jod; symtom; välfärd;

  Sammanfattning : Hypertyreos är den vanligaste endokrina sjukdomen hos katter. Sjukdomen beror på sjukliga förändringar i tyreoidea som leder till en ökning av tyreoideahormon och en ökad ämnesomsättning. LÄS MER