Sökning: "bevisförbud"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet bevisförbud.

 1. 1. Otillbörlig brottsprovokation och dess rättsliga följd i straffprocessen - En analys av den provocerades ansvar i ljuset av artikel 6 EKMR och rättsteoretiska perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :David Sjövall; [2020]
  Nyckelord :Straffrätt en. criminal law ; Brottsprovokation; Polisprovokation; Provokativa åtgärder; Otillbörlig brottsprovokation; Fri bevisföring; Bristande materiell straffbarhetsbetingelse; Straffbarhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Inom ramen för sin brottsutredande verksamhet förekommer det att polisen använder sig av provokativa åtgärder, ofta i syfte att utreda grov och organiserad brottslighet. I det fall polisen använder sig av sådana okonventionella utredningsmetoder görs det utan lagstöd. LÄS MER

 2. 2. Försvarslöst förhör - en grund för avvisning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carl Trolle Olsson; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; förhör utan försvarare; Fri bevisföring; fri bevisprövning; avvisning; rätten till försvarare; art 6 EKMR; avvisningsgrund; fri bevisvärdering; bevisrätt; bevis; olaglig bevisning; olagliga anskaffningsmetoder; art 6 3 c EKMR; okonventionella spaningsmetoder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under Swedish law, there are two general principles regarding the admissibility of evidence. The first principle entitles the parties to present any relevant evidence to the case. The second principle entitles the court to determine the significance of the evidence for the outcome of the case. LÄS MER

 3. 3. Fri bevisprövning eller förgiftad frukt? - Om tillåtligheten av olagligt anskaffad bevisning enligt svensk rätt och EKMR sett i ljuset av amerikansk rätts exkluderingsregel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Niclas Martinsson; [2015]
  Nyckelord :Bevis; bevisförbud; bevisexkludering; processrätt; funktion; frukten från det förgiftade trädet; bevisprövning; bevisföring; bevisvärdering; amerikansk rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In Sweden, the free assessment of evidence has been a strong principle of procedural law ever since the legal proof theory of the inquisition was abandoned. As a consequence, no exclusionary rule has developed, which means that all evidence has to be admitted at trial, regardless of the way in which it has been gained. LÄS MER

 4. 4. När ändamålen helgar tvångsmedlen - Om amerikansk rätts potential för synen på bevisförbud i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Patrik Budde; [2014]
  Nyckelord :straffrätt en. criminal law ; statsrätt; allmän rättslära en. jurisprudence ; processrätt; husrannsakan; Mapp v. Ohio; bevisförbud; exclusionary rule; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I detta arbete granskas den svenska bevisrättens öppna utformning genom att jämföra den med det för den amerikanska bevisrätten centrala fallet Mapp v. Ohio. I fallet etablerades en exkluderingsregel vars syfte var att begränsa användningen av regelvidrigt införskaffad bevisning i brottmål. LÄS MER

 5. 5. Försvararinträdets betydelse för en rättvis rättegång

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Waadeland Grönesjö; [2012]
  Nyckelord :Processrätt; Europakonventionen; Rättvis rättegång; Försvarare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Rätten till en rättvis rättegång enligt artikel 6 i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) omfattar rätten att biträdas av en försvarare. Den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) har i sin tolkning av bestämmelsen betonat betydelsen av ett tidigt försvararinträde. LÄS MER