Sökning: "Excessive"

Visar resultat 1 - 5 av 676 uppsatser innehållade ordet Excessive.

 1. 1. Resource Optimal Neural Networks for Safety-critical Real-time Systems

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Joakim Åkerström; [2020-07-10]
  Nyckelord :Data science; machine learning; deep learning; neural networks; network compression; network acceleration; safety-critical systems; real-time systems;

  Sammanfattning : Deep neural networks consume an excessive amount of hardware resources, makingthem difficult to deploy to real-time systems. Previous work in the field of networkcompression lack the explicit hardware feedback necessary to control the resourceconstraints imposed by such systems. LÄS MER

 2. 2. Den viktiga vikten : Tävlingsaktiva kvinnliga crossfitatleters upplevelser, tankar och känslor om kroppsideal och kroppsuppfattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Svenungsson; [2020]
  Nyckelord :body dissatisfaction; body image; crossfit; ideal body; crossfit; kroppsideal; kroppsmissnöje; kroppsuppfattning;

  Sammanfattning : Det kvinnliga kroppsidealet har förändrats i den västerländska kulturen, där ett atletiskt, tonat men fortfarande smalt ideal förespråkas (Homan, 2010). Samtidigt har crossfitens tillväxt ökat det senaste årtiondet (Dawson, 2017). LÄS MER

 3. 3. Tumregeln : En självstudie om tummen och dess roll i pianoteknik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Daniel Larsson; [2020]
  Nyckelord :piano; piano technique; phenomenology; video documentation; logbook; piano; pianoteknik; fenomenologi; videodokumentation; loggbok;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utforska vilken roll tummen spelar inom pianoteknik, vilka metoder som kan användas för att minska ofrivilliga spänningar i tummen samt om medveten övning under en period leder till en märkbar förbättring i tumteknik. Studien utgår ifrån ett fenomenologiskt perspektiv och baseras på självobservationer med hjälp av loggbok och videodokumentation. LÄS MER

 4. 4. Omsorgens två motpoler: brist och överdrift : En essä om pedagogernas uppdrag om att stödja barn i deras socialiseringsprocess i balansen mellan omsorg och lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Faedeh Nosrat; [2020]
  Nyckelord :care; socialication; educator; approach; caregiver; learning; omsorg; socialisation; pedagog; förhållningssätt; vårdnadshavare; lärande;

  Sammanfattning : This essay begins with two stories that depict children with both a lack of care and care in exaggeration. My purpose with essay is to make socialization visible by discussing these scenarios and show how it is affected by both the lack of care and exaggeration of it. LÄS MER

 5. 5. Expanding KTH's Canvas ecosystem to support additional automated services : Automating the injection of theses and their metadata into a digital archive

  Kandidat-uppsats, KTH/Kommunikationssystem, CoS; KTH/Kommunikationssystem, CoS

  Författare :Shayan Fallahian; Konstantinos Zioris; [2020]
  Nyckelord :Canvas; Learning Management System LMS ; DiVA; Headless browser; Puppeteer; Learning tools interoperability LTI ; parsing PDF; Canvas; Lärplattform; DiVA; Headless browser; Puppeteer; Lärverktyg Interoperabilitet; behandla PDF;

  Sammanfattning : Whenever a student submits their final version of their thesis, a series of processes is triggered to finalize and archive the report. These processes are often handled in a less than efficient way which results in excessive manual labor and costs that can be prevent if automated. LÄS MER