Sökning: "FM"

Visar resultat 1 - 5 av 217 uppsatser innehållade ordet FM.

 1. 1. Hydrodynamic modelling of fate and transport of natural organic matter and per- and polyfluoroalkyl substances in Lake Ekoln

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Frida Ekman; [2021]
  Nyckelord :Ekoln; Natural organic matter NOM ; Total organic matter TOC ; Colour; degradation; sedimentation; photooxidation; PFAS; MIKE 3 FM; Ekoln; naturligt organiskt material NOM ; totalt organiskt kol TOC ; färg; nedbrytning; sedimentation; foto-oxidation; PFAS; MIKE 3 FM;

  Sammanfattning : Societies are facing great challenges with obtaining a good quality and quantity of drinking water in the context of climate change. Increases in natural organic matter (NOM) and per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) have been observed in lakes and drinking water the past years, which is of great concern for water treatment plants in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Integration av nya infästningen till Rekyldämpare 18 med Pelarlavett 90

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Douglas Strand; Jonathan Holst Lindén; [2020]
  Nyckelord :Rekyldämpare 18; Pelarlavett 90; HMS Carlskrona; Koncept; Exchange plate; FMV; FM; KSP 88; Rekyldämpare 18; Pelarlavett 90; HMS Carlskrona; Koncept; Utbytesplatta; FMV; FM; KSP 88;

  Sammanfattning : Projektet grundar sig i olyckan på fartyget HMS Carlskrona där en olycka inträffade när fästet till vapnet fallerade och vapnet föll av pelarlavetten. Nu har det framtagits en ny rekyldämpare (Rekyldämpare 18) vilket även har en infästning som är utformad efter just det nya fästet. LÄS MER

 3. 3. Digitalized Construction Project : To Build after a Legally Binding BIM-model

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sebastian Orenäs Nissas; Nangi Rahimi; [2020]
  Nyckelord :Building Information Modeling BIM ; BIMmodel; risks; digitalization; construction document; legally binding; Byggnadsinformationsmodellering BIM ; BIM-modell; risker; digitalisering; juridisk bygghandling; juridiskt bindande;

  Sammanfattning : Digitalization has become something of a buzzword in today's society and rightly so as it brings multiple benefits and opportunities. The AEC/FM industry has constantly lagged behind other industries in terms of change and development and is often regarded as conservative. LÄS MER

 4. 4. Sjövärnskåren - Offer för byråkrati eller ovilja att anpassa sig?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jonas Nyberg; [2020]
  Nyckelord :Sjövärnskåren; SVK; Försvarsmakten; FM; Sjövärnsposten; Motståndskraft; Värnkraft; Frivilliga försvarsorganisationer; FFO; Offentlig-privat samverkan; OPS; Byråkrati; Konstruktivism; Identitet; Intresse; Regler; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish Sea Cadet Corps (Sjövärnskåren / SVK) is a unique voluntary organisation with potential to greatly contribute to the Swedish society in times of crisis. The unique feature of SVK being the only voluntary organisation in Sweden that operates in the maritime domain, does not come without problems. LÄS MER

 5. 5. En undersökning av rationaliteten i perspektivstudiens beslutsprocess

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Tomas Siverstig; [2020]
  Nyckelord :perspektivstudien; beslutsteori; rationellmodell; begränsad rationalitet; militär förmågeutveckling;

  Sammanfattning : Internationella och nationella omvärldsanalyser beskriver att omfattande omställningar i den militära förmågan kan krävas då behov och utmaningar förändras med allt högre hastighet t.ex. avseende teknikutvecklingen eller de ekonomiska, politiska och demografiska förhållandena. LÄS MER