Sökning: "FM"

Visar resultat 1 - 5 av 209 uppsatser innehållade ordet FM.

 1. 1. Sjövärnskåren - Offer för byråkrati eller ovilja att anpassa sig?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jonas Nyberg; [2020]
  Nyckelord :Sjövärnskåren; SVK; Försvarsmakten; FM; Sjövärnsposten; Motståndskraft; Värnkraft; Frivilliga försvarsorganisationer; FFO; Offentlig-privat samverkan; OPS; Byråkrati; Konstruktivism; Identitet; Intresse; Regler; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish Sea Cadet Corps (Sjövärnskåren / SVK) is a unique voluntary organisation with potential to greatly contribute to the Swedish society in times of crisis. The unique feature of SVK being the only voluntary organisation in Sweden that operates in the maritime domain, does not come without problems. LÄS MER

 2. 2. Framtidens officer, härförare eller bokmal? : En studie av den svenske officeren och en analys av examensmålen för Officersprogrammet på Försvarshögskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Jonas Cattelin; Mats Kinander; [2019]
  Nyckelord :Military officer; officers’ profession; officers’ programme; Swedish armed forces; Swedish Defence University; monopoly on violence; armed battle; academisation; versatility; inner moral guidance.; Officer; officersprofession; officersprogram; Försvarsmakten; Försvarshögskolan; våldsmonopol; väpnad strid; akademisering; mångsidighet; inre kompass;

  Sammanfattning : Utbildningen av officerare är omdiskuterad och har kanske alltid varit det. Men de senaste årens förändringar av officersutbildningen och akademisering av yrket samt ändrade befälsstrukturer i Försvarsmakten (FM) har återigen satt fart på diskussionen. LÄS MER

 3. 3. Till vilket pris som helst? : En kvalitativ studie av svenska soldaters riskuppfattning om utlandstjänst i Afghanistan

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Niklas Henriksson; [2019]
  Nyckelord :Risk; Risk assessment; Risk perception; Risk understanding; Soldier; International efforts; Conflict zones; Afghanistan;

  Sammanfattning : Abstract Introduction: Swedish soldiers expose themselves to significant risks in international efforts, despite the risks soldiers are still motivated to participate in operations for Försvarsmakten (FM). Most often, expert assessments of risks have been formed before a specific effort that excludes the soldiers 'subjective perception of the threats and risks that may arise, this can mean that soldiers risk getting inadequate information about future risks and that training prior to intervention lacks important and central parts of the soldiers' risk assessment. LÄS MER

 4. 4. Is attained height associated with overnutrition measures in adolescents? : A cross-sectional analysis of 15 years’ follow-up data in the Maternal and Infant Nutrition Interventions in Matlab (MINIMat) study in rural Bangladesh

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH)

  Författare :Thet Lynn; [2019]
  Nyckelord :nutrition; malnutrition; overnutrition; attained height; height; sitting height; BMI; adolescents; Bangladesh;

  Sammanfattning : Background: As overnutrition rises along with nutrition transition in low- and middle-income settings such as Bangladesh, evaluating metabolic risk factors using overnutrition measures in adolescents is important. Before doing such evaluation, a preliminary step should be taken to attest the independence of overnutrition measures from total height. LÄS MER

 5. 5. Truck Connectivity Platform Using Software Defined Radios

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Srinath Vasan; [2019]
  Nyckelord :SEM; AM; FM; DAB; SDR; SEM; AM; FM; DAB; SDR;

  Sammanfattning : Hardware updates and feature updates of electronic equipment can take a long time for market implementations. Technology tends to become obsolete by the time the update is launched into the market. LÄS MER