Sökning: "cultivation"

Visar resultat 1 - 5 av 832 uppsatser innehållade ordet cultivation.

 1. 1. CULTIVATION EFFECTS IN A FRAGMENTED MEDIA ENVIRONMENT. Examining the reciprocal relationship between selective media use and crime perceptions

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Angelica M. A Cöster; [2020-07-21]
  Nyckelord :media effects; cultivation theory; the reinforcement spirals model; selective exposure; alternative media; crime perceptions; first-order effects; interpersonal communication; media content analysis; structural equation modelling; cross-lagged panel model;

  Sammanfattning : Our media environment has changed rapidly since the cultivation theory was proposed by Gerbner in the late '60s. The amount of news media content has increased to an unprecedented level and the surge of alternative media sites has given news media consumers the option to selectively expose themselves to news that conveys a version of reality which is aligned with their own perceptions. LÄS MER

 2. 2. Resistensutveckling i våtarv mot ALS-herbicider i norra Europa

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Marie Björs; [2020]
  Nyckelord :ALS-inhiberande herbicider; kemisk ogräsbekämpning; ogräskontroll; resistens; Stellaria media; våtarv;

  Sammanfattning : Våtarv (Stellaria media (L.) Vill.) är ett annuellt (ettårigt) örtogräs som växer på åkermarker i större delen av världen. Ogräset har låga krav på växtplatsen och kan orsaka skördeförluster i de flesta odlingssystem. LÄS MER

 3. 3. Insect pollination of faba beans, Vicia faba : the abundance and foraging behaviour of different pollinators and their effect on crop yield

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Ylva Johansson; [2020]
  Nyckelord :honeybee; Apis mellifera; bumblebees; B. pascuorum; B. hortorum; B. lucorum; B. terrestris; B. ruderatus; B. cryptarum; B. distinguendus; B. lapidarius;

  Sammanfattning : Faba beans, Vicia faba is known as a self-pollinating crop, however significant yield increases have been found in plants visited by honeybees and bumblebees. The bees either make positive visits, entering the flower and transferring pollen between different flowers resulting in cross-pollination, or negative visits, piercing the flower to “steal” nectar or collect nectar from extrafloral nectaries. LÄS MER

 4. 4. Mini-odlingar i urban miljö : En utvärdering av miniträdgårdar/blomurnor i Hemsta, Gävle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Theodor Persson; [2020]
  Nyckelord :urban cultivations; green spaces in cities; biodiversity; pollinators; human well-being; resotration opportunities; urbana odlingar; grönytor i städer; biologisk mångfald; pollinatörer; mänskligt välmående; restorativa möjligheter;

  Sammanfattning : Framtiden kommer att sätta städer på prov i och med att världens befolkning och urbanisering ökar. Detta utsätter livsviktiga förutsättningar som ekosystemtjänster och pollinering för stora hot, då en ökande urbanisering gör att grönytor i städer minskar. LÄS MER

 5. 5. Edible Fungal Production using Acetic Acid as Carbon and Energy Source

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Barbara Mae Alontaga; Anna Axebrink; [2020]
  Nyckelord :VFA; Volatile fatty acid; acetic acid; Fungi; Carbon source; Energy source;

  Sammanfattning : Volatile fatty acids (VFAs) have become attractive and gained high research interest due to its significance for the chemical industry and economical advantage. These acids can be produced by utilizing organic waste such as food waste as substrate through anaerobic digestion. LÄS MER