Sökning: "Fairclough."

Visar resultat 1 - 5 av 585 uppsatser innehållade ordet Fairclough..

 1. 1. De estetiska ämnenas utveckling och betydelse under 2010-talet. : En kritisk diskursanalys av den offentliga debatten om de estetiska ämnenas positionering och betydelse efter gymnasiereformen 2011.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Jessica Andersson Ekström; [2020]
  Nyckelord :Estetisk verksamhet; GY11; förberedande konstnärliga skolor; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how the discourses about the position of the aesthetic subjects in the Swedish Education Policy are formed and presented in media texts. As the media today has a great power in society, is an arena for politicians to reach out, media players to raise current issues and the public to engage in opinion formation, this study is done through an analysis of media texts from the years between 2011-2018. LÄS MER

 2. 2. Olika nyanser av den sexuella kvinnan : En studie om hur kvinnlig sexualitet framställs på Baaam.se

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Clara Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Sex; Sexuality; Young Women; Lifestyle Magazine; Representation; Critical Discourse Analysis; Gender theory; Sex; Sexualitet; Unga kvinnor; Livsstilsmagasin; Representation; Kritisk diskursanalys; Genusteori;

  Sammanfattning : Baaam is a Swedish digitized lifestyle magazine for young women that, among other things, writes about sex, sexuality and relationships. Baaam is a feminist platform that claims to be a guiding companion to young women. LÄS MER

 3. 3. Hot och våld mot lärare - en kritisk diskursanalytisk studie av Svenska Dagbladet och Aftonbladet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Monique Leo; My Jagborn; [2020]
  Nyckelord :threat; students; teachers; violence; critical discourse analysis; labeling theory; Svenska Dagbladet; Aftonbladet; hot; våld; elever; lärare; kritisk diskursanalys; stämplingsteori; Svenska Dagbladet; Aftonbladet;

  Sammanfattning : Med kritisk diskursanalytisk metod har denna studie analyserat hur två svenska tidningar framställer hot och våld av elever mot lärare. Studien ämnar ta reda på vilket sätt hot och våld används som ett begrepp, vilken innebörd som skapas och vilka diskurser om hot och våld som dominerar i tidningarna. LÄS MER

 4. 4. Women’s sports : A discourse analytic investigation into the representation of women in sports media

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sara Andersson; [2020]
  Nyckelord :Discourse; women; sports; representation; newspapers; Critical Discourse Analysis; CDA;

  Sammanfattning : Language is affected by the society in which it is used. Men and women have not had the same status in society, which means that the language used about them may potentially be different. A domain in society that was created for men is sports, yet, nowadays women also feature in sports. LÄS MER

 5. 5. Västerlänningarna och "de Andra" : En undersökning av hur islam och muslimer framställs i läromedel mellan åren 1968-2018

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Cornelia Andersson; [2020]
  Nyckelord :Islam; muslims; critical discourseanalysis; textbooks; representation; islam; muslimer; kritisk diskursanalys; läromedel; framställning;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the portrayal of Islam and Muslims in Swedish textbooks published between 1968 and 2018, and whether there has been a development in the portrayal. The material that has been analyzed is five textbooks aiming towards the Swedish secondary school. LÄS MER