Sökning: "deskriptiv beslutsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden deskriptiv beslutsteori.

 1. 1. Kan mindre företags val av K-regelverk förklaras utifrån institutionell teori?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emil Augbeck; Viktor Lagnéus; Isac Larsson; [2020]
  Nyckelord :Institutionell teori; Beslutsteori; Isomorfism; K2; K3; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Can smaller companies choice of K-regulations be explained with institutional theory? Seminar date: 2020-06-03 Course: FEKH69, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credits Points (UPC) Authors: Emil Augbeck, Viktor Lagnéus and Isac Larsson Advisor: Kristina Artsberg Key words: Institutional theory, Decision theory, Isomorphism, K2, K3 Purpose: The purpose of this essay is to evaluate if institutional theory can be used to explain smaller companies' choice of K-regulation. This is to create a better understanding of which factors that affect companies' choice of K-regulation. LÄS MER

 2. 2. Beslutsfattande vid förvärv av bostadshyresfastigheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Benjamin Broberg; Daniel Erlandsson; [2017]
  Nyckelord :begränsad rationalitet; beslutsfattande; bostadshyresfastigheter; deskriptiv beslutsteori; förvärv; hyresfastigheter; normativ beslutsteori; rationalitet;

  Sammanfattning : Beslutsfattande innebär valet mellan två eller flera handlingsalternativ. Den som fattar beslut måste överväga fördelar och nackdelar med de olika handlingsalternativen som beslutsfattare ställs inför. LÄS MER

 3. 3. Jämförelse av svenska planeringsramverk avseende beslutsfattande

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Jenny Ström; [2016]
  Nyckelord :Naturalistisk; Systematisk; Beslutsfattande; Svensk planerings- och ledningsmetod; Planering under tidspress;

  Sammanfattning : Det finns idag flera olika militära planeringsramverk som är fastställda och gällande i Sverige. De baseras dels på normativ beslutsteori med en systematisk-rationell utgångspunkt, dels på deskriptiv beslutsteori med en naturalistisk utgångspunkt. LÄS MER

 4. 4. Life is like accounting everything must be in balance : en studie av en redovisningsrekommendation i de skånska kommunerna

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Emelie Jörlöv; Anna Öhrström; [2015]
  Nyckelord :Redovisning; revision; exploateringsredovisning; RKR;

  Sammanfattning : Att implementera och tolka redovisningsrekommendationer kan skapa både förståelse och förvirring inom en organisation. De svenska kommunerna arbetar under reglering från den kommunala redovisningslagen men även efter rekommendationer och normerande råd från Rådet för kommunal redovisning. LÄS MER

 5. 5. Beslutsprocess vid företagsförvärv : Att beakta vid komplexa situationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Angelica Brännström; Maria Gustavsson; [2013]
  Nyckelord :Beslutsprocess; skillnad mellan teori och praktik; företagsförvärv;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att med utgångspunkt från vår empiriska undersökning bidra till att utveckla teoretiska modeller med avseende på beslutsprocessen.   Metod: Denna studie har utgått ifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Vi har mött teori och praktik iterativt då abduktion har använts. LÄS MER