Sökning: "Finansiella prestationsmått"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Finansiella prestationsmått.

 1. 1. Ägarstrukturer inom europeisk toppfotboll : Sportsliga och finansiella påföljder av olika ägarmodeller

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Vallin; Lukas Boström; [2021]
  Nyckelord :Ägarstruktur; Fotbollsklubbar; Finansiell prestation; Sportslig prestation; UEFA Financial Fair Play;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt ägarstrukturens påverkan på fotbollsklubbars finansiella prestation. Sambandet har studerats utifrån sportslig prestation som förklarande variabel. LÄS MER

 2. 2. Finansiell projekthantering inom dataspel- och mjukvarubranschen - En studie om praktisk projekthanteringen och tillämpningen av finansiella prestationsmått

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joel Johansson; Joel Hörnelius; [2020-07-01]
  Nyckelord :Finansiella prestationsmått; nettonuvärde; projekthantering; projektprocess; prenumerationsbaserad intäktsmodell; KPI; SaaS-bolag.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Mjukvarubranschen och spelindustrin är nära besläktade med varandra och grundar sig i stort på samma teknik varvid de möter likartade utmaningar. Båda branscherna har sett en transformation till att i högre grad bestå av större aktörer med snabb teknologisk utveckling och allt mer komplexa investeringsportföljer. LÄS MER

 3. 3. Bidrar hållbarhet till lönsamhet?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Brask; Axel Camitz; [2020-05-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study examines whether a relationship between sustainability and profitabilityexists, limited to Swedish listed companies listed on Large Cap.The method used is simple and multiple statistical regression analysis, wherelinear correlation between the sustainability measure ESG score and variousfinancial performance measures is examined among the selection of companies. LÄS MER

 4. 4. Prestationsmått i arbetsintegrerande sociala företag : en fallstudie av ASF i norra Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Dennis Gustafsson; Susanne Henriksson; [2018]
  Nyckelord :Sociala företag; Arbetsintegrerande Sociala Företag; ASF; Prestationsmått; Institutionell logik;

  Sammanfattning : Sociala företag är en relativt ny företeelse och denna studie riktar in sig specifikt påarbetsintegrerande sociala företag (ASF). ASF karaktäriseras av det sociala målet attsysselsätta människor som står långt från arbetsmarknaden eller har svårt att hittaarbete. LÄS MER

 5. 5. Styrningens praktiska utformning vid implementering av Lean : En studie hos Lindbäcks Bygg

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ronja Bergman; Veronica Odén; [2018]
  Nyckelord :Lean; verksamhetsstyrning; diagnostiserande styrsystem; värdeskapande styrsystem; gränsskapande styrsystem; interaktiva styrsystem;

  Sammanfattning : Dagens företag möts av en marknad där konkurrensen är hög och det krävs därmed att företag anpassar sig efter kundernas krav. Lean är en strategi med kundorienterad produktion och syftet med strategin är att eliminera onödiga kostnader. LÄS MER