Sökning: "Finansiering"

Visar resultat 16 - 20 av 1676 uppsatser innehållade ordet Finansiering.

 1. 16. Hur förbereder sig kommersiella fastighetsbolag inför en lågkonjunktur? : En studie avseende strategi och riskhantering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Jesper Gunnarsson; Nils Synnes; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den kommersiella fastighetssektorn varit en lönsam bransch med låga räntor, stark investeringsvilja, hög efterfrågan på kommersiella fastigheter och lokaler. När finanskrisen uppstod 2008 påverkade det världsekonomin under många år framöver och 2015 hade Sveriges ekonomi återhämtat sig från krisen och övergick till en högkonjunktur. LÄS MER

 2. 17. Hedgefonder under marknadsoro

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gordon Molander; Laban Blosse; [2020]
  Nyckelord :Avkastning; Risk; Hedgefond; Lågkonjunktur; Riskavert; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title Hedge funds during market instability - An investment alternative for the risk-averse investor? Seminar date 2020-06-04 Course FEKH89, Bachelor's Degree Project in Finance, 15 ECTS Authors Laban Blosse, Gordon Molander Advisor Maria Gårdängen Key words Return, Risk, Hedge Fund, Recession, Risk-averse Purpose The purpose of the study is to investigate and analyze from an investor’s perspective how hedge funds have performed in comparison with market index during the period of 2007-2016, with weight in the decline phase. This is to simplify the decision-making process for the risk-averse investor. LÄS MER

 3. 18. Jakten på kapital : Basel III:s effekter för finansiering av kommersiella fastigheter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Hedda Brinklert; Linn Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Basel III; commercial real estate; real estate financing; debt; Swedish real estate market; Basel III; kommersiella fastigheter; fastighetsfinansiering; skuldfinansiering; svenska fastighetsmarknaden;

  Sammanfattning : Kommersiella fastigheter är en kapitalintensiv tillgång, i behov av externt kapital, med flertalet intressenter. Syftet med uppsatsen är att studera effekten av regelverket Basel III genom att se hur fastighetsbolagens finansiering av kommersiella fastigheter har förändrats mellan år 2014 och år 2019. LÄS MER

 4. 19. Vilka determinanter för avkastning existerar för svensk aktiemarknad?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Hofstedt; Petrus Lindh; Magdalena Johansson; [2020]
  Nyckelord :Determinanter; avkastning; aktiemarknad; multipelvärdering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Vilka determinanter för avkastning existerar för svensk aktiemarknad? Seminariedatum: 2020-06-04 Kurs: FEKH89. Företagsekonomi: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Sebastian Hofstedt, Magdalena Johansson, Petrus Lindh Handledare: Maria Gårdängen Syfte: Undersökningen syftar till att granska vilka faktorer som kan estimera framtida avkastning för svensk aktiemarknad. LÄS MER

 5. 20. "Det är ju många bäckar små" - En studie om vad som motiverar filmskapare att använda crowdfunding via Kickstarter och vad som motiverar backare till att bidra med finansiering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Alva Linderud; Ina Saalbach; [2020]
  Nyckelord :Motivation; Crowdfunding; Kickstarter; Kreatörer; Backare; Film; Alternativa finansieringsmetoder;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka vad som motiverar kreatörer att använda crowdfunding via Kickstarter för sina filmprojekt. Studien syftar även till att få en bättre förståelse för varför backare bidrar med finansiering till crowdfundingprojekt. LÄS MER