Sökning: "Flygtrafik"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet Flygtrafik.

 1. 1. Elektrifierad flygtrafik mellan Stockholm och Visby : Elflygets potential ur ett teknik- och infrastrukturperspektiv

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Henrik Appelblom; Robin Hansson; [2020]
  Nyckelord :All-electric aircraft; Electric flight; Elektrifierad flygtrafik; Elflygplan;

  Sammanfattning : Dagens samhälle har utvecklats till ett stort globalt system där människan fått en signifikant påverkan på klimatet och miljön. För att nå målet i Parisavtalet är det många sektorer som behöver ställa om sina verksamheter till att bli hållbara. LÄS MER

 2. 2. Clustering Based Outlier Detection for Improved Situation Awareness within Air Traffic Control

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Hanna Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :Applied Mathematics; Clustering; Spectral Clustering; Graph Theory; GMM; Outlier Detection; Tillämpad matematik; Klustering; Spektralklustering; grafteori; GMM; anomalidetektering;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine clustering based outlier detection algorithms on their ability to detect abnormal events in flight traffic. A nominal model is trained on a data-set containing only flights which are labeled as normal. LÄS MER

 3. 3. Flygtrafikbuller i hemmiljö : En enkätundersökning om besvärsupplevelser och hälsa i relation till flygbuller för boende kring Linköping City Airport

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa

  Författare :Sara Lindeler; [2019]
  Nyckelord :Air traffic noise; air traffic; noise; health; health effects; hearing loss; disturbance; sleep disorder; high blood pressure; tinnitus; clogged ear; Flygtrafikbuller; flygtrafik; buller; hälsa; hälsoeffekter; nedsatt hörsel; störning; sömnstörning; högt blodtryck; tinnitus; lock för öronen;

  Sammanfattning : Introduktion: Buller definieras som oönskat ljud. Uppfattningen av ett oönskat ljud är mycket individuellt. Det som anses vara oljud för en person, kan upplevas som icke-oljud för en annan person. LÄS MER

 4. 4. The Automated Vehicle Traffic Control Tower

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Frank Jiang; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis presents and motivates the integration of automated vehicle traffic control towers (AVTCT) into transportation networks to support the operation of automated driving systems. Loosely analogous to air traffic control towers, the AVTCT provides a human-driven exception-handling layer to automated driving systems for safe operation in unexpected or uncertain, safety-critical scenarios. LÄS MER

 5. 5. Geographical and functional airspace design in Stockholm TMA

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Isabella Madsen; Adam Olsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Flygtrafiken i Europa ökar ständigt och luftrumskapaciteten måste förbättras för att kunna klara framtidens krav. Ett av de områden som behöver utvecklas är de luftrum som omsluter sammanstrålningen av flygvägar i närheten av en flygplats: terminalområden (TMA:n). LÄS MER