Sökning: "Flygtrafik"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet Flygtrafik.

 1. 1. Geographical and functional airspace design in Stockholm TMA

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Isabella Madsen; Adam Olsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Flygtrafiken i Europa ökar ständigt och luftrumskapaciteten måste förbättras för att kunna klara framtidens krav. Ett av de områden som behöver utvecklas är de luftrum som omsluter sammanstrålningen av flygvägar i närheten av en flygplats: terminalområden (TMA:n). LÄS MER

 2. 2. Improving the inventory control of spare parts at Nextjet AB

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Anton Fransson; Michael Granqvist; [2017]
  Nyckelord :Lagerstyrning; Beställningspunkt; Återfyllnadsnivå; Flygtrafik; Reservdelslager; Lot-for-lot; Inleveransprocess; Inköpsprocess; Flygbolag; Artikelklassificering; Nextjet;

  Sammanfattning : Nextjet anser att de har ett ofördelaktigt beställnings- och lagerhållningssystem av reservdelar, och mest problem är det med o-ringarna och skruvarna. Beställning sker oftast först när ett behov uppstår vilket ibland kan leda till att plan blir stående och därmed att potentiella intäkter uteblir. LÄS MER

 3. 3. An Experimental Study of the High-Lift System and Wing-Body Junction Wake Flow Interference of the NASA Common Research Model

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Desirée Brundin; [2017]
  Nyckelord :Common research model; wind tunnel experiments; subsonic flow; wing-body junction; commercial aircraft; Cobra Probe measurements; high-lift control systems; flow interference; drag estimate.;

  Sammanfattning : This thesis investigates the turbulent flow in the wake of the wing-body junction of the NASA Common Research Model to further reveal its complex vortical structure and to contribute to the reference database used for Computational Fluid Dynamics validation activities. Compressible flows near two wall-boundary layers occurs not only at the wing-body junction but at every control surface of an airplane, therefore increased knowledge about this complex flow structure could potentially improve the estimates of drag performance and control surface efficiency, primarily for minimizing the environmental impact of commercial flight. LÄS MER

 4. 4. Dynamic label placement for moving objects

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Kristoffer Hallqvist; [2017]
  Nyckelord :dynamic; label; placement; moving; feature; point feature; real-time; control system; map; aeroplane;

  Sammanfattning : In command and control systems, for example air traffic control, operators must view many moving objects simultaneously. Graphical labels that identify objects move along with them, and for readability it is important that such labels do not overlap or hop around erratically as objects come close to each other. LÄS MER

 5. 5. Will a quota obligation fly? - Prospects for introducing a renewable fuel quota obligation on Sweden’s jet fuel market

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Per Norberg; [2014]
  Nyckelord :Aviation; quota obligation; renewable fuel; renewables; biofuel; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har som syfte att undersöka möjligheterna för införandet av en kvotplikt på den svenska jetbränslemarknaden, något som inte tidigare gjorts i en sammanfattande studie. Målet är att utvärdera detta styrmedel från flera olika perspektiv. LÄS MER