Sökning: "normbrytande val"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden normbrytande val.

 1. 1. Femininity by The Queen of pop & The Queen B : En jämförande studie av hur Beyoncé och Madonna konstruerar femininitet i sina musikvideor och låttexter

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Nadine Sohier; Christina E Marström; [2022]
  Nyckelord :Representation; Genus; Musikvideor; Beyonce; Madonna;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate how femininity is depicted by the female, influential artists Madonna and Beyoncé through music videos. Besides their influence in the musical world, they have also become role models and feminist symbols for women all over the world – however not without also receiving critique. LÄS MER

 2. 2. Följa strömmen eller drömmen? : En studie om högpresterande elever som valt yrkesprogram

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Elin Holgersson; Annika Fremer; [2022]
  Nyckelord :yrkesprogram; gymnasieval; meritvärde; normbrytande val; studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : Allt färre elever väljer att gå yrkesprogram på gymnasiet. Yrkesprogrammens låga status och bristfällig information riskerar att leda till att elever väljer bort yrkesprogram på felaktiga grunder och försvårar val efter intresse. LÄS MER

 3. 3. "Det är min kropp, det är mitt val": En kvalitativ studie om de ovaccinerades upplevelser av restriktionerna under Covid-19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Caroline Lindén; Anna Gabrielsson Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :power; norms; injustice restrictions and coping; makt; normer; orättvisa restriktioner och coping;

  Sammanfattning : Under Covid-19-pandemin infördes en nationell vaccinationsplan i Sverige, som medförde att vissa restriktioner belades med vaccinationsbevis. Bevisen var en del i ledet för att förhindra att ovaccinerade individer samlades i större grupper och bidrog till smittspridning. LÄS MER

 4. 4. ”Tänk om jag bara vill vara med honom” : En multimodal kritisk diskursanalys av homosexualitet, makt och stereotyper i Young Royals

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Stina Sandahl; Cornelia Syrén; [2022]
  Nyckelord :MCDA; homosexualitet; makt; stereotyp; Netflix; representation; tonårsserie; kungligheter;

  Sammanfattning : Studien ämnar belysa och undersöka hur homosexualitet, makt och stereotyper framställs i den svenska serien Young Royals på Netflix. Uppsatsen undersöker framställningen av homosexualitet och makt och även vilka stereotyper och/eller icke-stereotyper som förekommer. LÄS MER

 5. 5. ”Tjejer och killar samma lika, fast ändå inte?” : En studie om lärares medvetenhet om och syn på barnlitteratur ur ett normkritiskt köns- och genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Louise Griffin; Mimmi Pinto Guillaume; [2022]
  Nyckelord :norm-critical perspective; gender; norm-breaking; gender stereotype; children s literature; normkritiskt perspektiv; genus; kön; normbrytande; könsstereotypa; barnlitteratur;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa lärares medvetenhet om och syn på val av barnlitteratur till klassrummet för förskoleklass och årskurserna 1–3, med en teoretisk grund i ett normkritiskt köns- och genusperspektiv. Vi analyserar representation av kön i klassrummets barnlitteratur och framställning av kön i två böcker som läraren väljer under intervjutillfället. LÄS MER