Sökning: "IT Consumerization"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden IT Consumerization.

 1. 1. The Influence of Software-as-a-Service on IT Decision Authority

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Philipp Gerdsmeier; Kevin Wespi; [2019]
  Nyckelord :IT Decision Authority; IT Governance; Software-as-a-Service; IT Consumerization; Survey Research; Business and Economics;

  Sammanfattning : The emergence of Software-as-a-Service (SaaS) simplifies the implementation of powerful business IT solutions. The notably lower technical knowledge required and the minimum capital investment needed enable non-IT professionals to adapt, develop and operate IT solutions independently. LÄS MER

 2. 2. Lättvikts-IT i den offentliga förvaltningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Josefin Söderberg; Sofie Sundåker; [2016]
  Nyckelord :Lightweight IT; Heavyweight IT; IT Consumerization; Digitalization; Public administration; IT Department; Lättvikts-IT; Tungvikts-IT; IT Consumerization; Digitalisering; Offentlig förvaltning; IT-avdelning;

  Sammanfattning : Den kraftfulla vågen av digitalisering är idag en prioriterad fråga hos regering, myndigheter, offentliga förvaltningar, företag och privatpersoner samt har inspirerat till att ett nytt sätt att tänka inom informationsteknologin växt fram: IT Consumerization. Med IT Consumerization menas den IT som utvecklas för konsumentmarknaden men vars produkter därpå flyter över till företag och statliga organisationer genom dess användare. LÄS MER

 3. 3. Bring Your Own Device : En fallstudie som undersöker implementeringen av BYOD i svenska företag

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Martinson; [2013]
  Nyckelord :Bring Your Own Device; teknologitrender; consumerization of IT; mobilitet;

  Sammanfattning : Jag har studerat fenomenet Bring Your Own Device (BYOD) och hur detta har implementerats i svenska företag. Syftet har varit att beskriva vad BYOD kan innebära i olika verksamheter utifrån vad som kan anses inkluderat i trenden. LÄS MER

 4. 4. Bring Your Own Device (BYOD) : Potentialen och problematiken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)

  Författare :Markus Svensson; Alexander Svensson; [2013]
  Nyckelord :Bring Your Own Device; BYOD; Consumerization of IT; Mobilitet; Mobila enheter;

  Sammanfattning : Många konsumenter är snabbare än organisationer på att börja använda ny teknik och utrustning. När de sedan tar med denna utrustning och teknik till arbetet för att på ett mer tillfredsställande sätt utföra sina arbetsuppgifter uppstår fenomenet BYOD som har blivit allt vanligare och vanligare. LÄS MER

 5. 5. Bring Your Own Device - Risker och Möjligheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Fredrik Lunde; Gustav Mattsson; [2012]
  Nyckelord :Mobilitet; Bring-Your-Own-Device; mobila arbetare; mobile enterprise; consumerization; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Det har blivit allt vanligare att anställda på företag tar med sig egna mobila enheter för att utföra arbetsuppgifter, detta kallas för Bring-Your-Own-Device (BYOD). När anställda medför privata enheter in i verksamheten uppstår ett antal komplikationer. LÄS MER