Sökning: "Fredrik Nilsson"

Visar resultat 21 - 25 av 133 uppsatser innehållade orden Fredrik Nilsson.

 1. 21. Analysera stora mängder video och bildmaterial

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :George Yildiz; Fredrik Iselius; Patrik Lundgren; Henrik Persson; Daniel Persson Proos; Pär Sörliden; Kristian Nilsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 22. Löne – och sysselsättningseffekter genererade av återinförandet av ROT-avdraget 2008 : En undersökning av svenska aktiebolag med Difference-in-Difference metod

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Nationalekonomi; Högskolan Dalarna/Nationalekonomi

  Författare :Lucas Areflykt; Fredrik Nilsson; [2017]
  Nyckelord :ROT-deduction; ROT-industry; difference-in-difference; estimation; interval estimation; ROT-avdrag; ROT-branschen; difference-in-difference; punktskattning; intervallskattning;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att analysera eventuella löne- och sysselsättningseffekter generade av återinförandet av ROT-avdraget 2008. Återinförandet sågs som en permanent åtgärd med målet att motverka så kallade svartarbeten och öka byggandet i Sverige. LÄS MER

 3. 23. Bedsiderapportering jämfört med traditionell rapportering ur paitent- och sjuksköterskeperspektiv - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ebba Berg; Fredrik Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Bedside report; traditional report; report; patient participation; patient confidentiality; care; Bedsiderapportering; traditionell rapportering; rapportering; patientdelaktighet; patientsekretess; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Överrapportering mellan sjuksköterskor vid skiftbyte är en stor och viktig del av sjuksköterskans arbete, och dess innehåll påverkar det resterade arbetsskiftets sysslor. Rapporteringen kan ske på flertalet sätt, exempelvis traditionell rapportering som sker avsides från patienten, eller så kallad bedsiderapportering som sker i patientsalen tillsammans med patienten. LÄS MER

 4. 24. En stor del av något för stunden litet och osäkert : En studie om den blivande medarbetarens möte med entreprenören bakom det nystartade företaget 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Sebastian Nilsson; Carl Elmqvist; Fredrik Modigh; [2017]
  Nyckelord :Motivation theory; entrepreneurship; entrepreneur; liability of newness; social networks; legitimacy; credibility and relationship;

  Sammanfattning : This bachelor thesis explores the meeting between the entrepreneur and the first employee entering the entrepreneurs newly started business. It takes on the employee perspective with the purpose to understand what driving forces affect the employee in his or hers decision to start working with the entrepreneur. LÄS MER

 5. 25. Faktorer som påverkar risken att avlida efter en stroke : En överlevnadsanalys med fokus på interaktion mellan kön och socioekonomiska faktorer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statistik; Umeå universitet/Statistik

  Författare :Fredrik Nilsson; Mikael Marklund Hjelm; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige efter hjärtsjukdom och cancer. Varje år insjuknar 20 000 - 25 000 personer för första gången och ytterligare 5 000 - 10 000 personer återinsjuknar i sjukdomen. Datamaterialet till den här studien erhölls från kvalitetsregistret för svensk strokevård, Riksstroke. LÄS MER