Sökning: "Fredrik karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 156 uppsatser innehållade orden Fredrik karlsson.

 1. 1. Design för lärande i en pop-och rockensemble : En studie i en ensembles val av design med notation respektive inspelning som huvudsaklig resurs.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle; Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Benjamin Karlsson; Fredrik Miller; [2020]
  Nyckelord :Gehörsbaserad undervisning; Ensemblespel; Notläsning; Design för lärande; Gehörsspel; Inlärningsprocess; Inlärningsstilar;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine methods of learning two different songs with sight-reading and by ear as main resources in a pop- rock ensemble. To investigate this, we constructed a band rehearsal consisting of four college students, studying music. Their assignment was to learn two newly composed songs in the pop and rock genre. LÄS MER

 2. 2. User-centered Visualizations of Transcription Uncertainty in AI-generated Subtitles of News Broadcast

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Människa-datorinteraktion

  Författare :Fredrik Karlsson; [2020]
  Nyckelord :automatic speech recognition; uncertainty visualization; subtitles;

  Sammanfattning : AI-generated subtitles have recently started to automate the process of subtitling with automatic speech recognition. However, people may not perceive that the transcription is based on probabilities and may entail errors. For news that is broadcast live may this be controversial and cause misinterpretation. LÄS MER

 3. 3. Tillgänglighet vid busshållplatser i stad och landsbygd : Ett arbete om tillgängliga busshållplatser i Västerås kommun

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Fredrik Karlsson; Lukas Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Accessibility; public transport; bus stop; city and countryside; physical disabilities; universal design; Västerås municipality; Tillgänglighet; kollektivtrafik; busshållplats; stad och landsbygd; fysiska funktionshinder; fysisk funktionsnedsättning; universell utformning; Västerås kommun;

  Sammanfattning : Uppsatsen syfte är att undersöka tillgänglighet vid busshållplatser i Västerås kommun och se om prioritering av tillgänglighet skiljer sig åt mellan stad och landsbygd. Arbetets utgångspunkt är att titta på huruvida Västerås kommun förhåller sig till de nuvarande riktlinjer för en tillgänglig busstrafik som Region Västmanland tagit fram. LÄS MER

 4. 4. Fallstudie: Lean i Outnorths outboundprocess

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jana Gustafsson; Alison Karlsson; Ellen Wiss Gullberg; [2020]
  Nyckelord :Lean; Leanverktyg; 5S; fem varför; process; processkartläggning; outbound;

  Sammanfattning : Abstract Title: Case study: Lean in Outnorth's outbound process Researchers: Jana Gustafsson, Alison Karlsson & Ellen Wiss Gullberg Examinator: Helena Forslund Supervisor: Fredrik Lindblad   Background: At the company Outnorth the outbound process, picking and packing to customer, is of great importance. Working with Lean, meaning the strive to eliminate waste, has begun in their outbound process and the researchers had the possibility to complement Outbound's ongoing work. LÄS MER

 5. 5. Day Zero: Communicating the water crisis in Cape Town, 2015-2018 : A qualitative study about the communication during the water crisis and how the public responded to the messages

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Fredrik Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Water; water crisis; communication; South Africa; Day Zero; water use; Vatten; vattenkris; kommunikation; Sydafrika; Day Zero; vattenanvändning;

  Sammanfattning : Stigande urbanisering och större befolkningar har ökat trycket på städer och deras förmågor att förse alla med de vardagstjänster som städerna vanligtvis har kapacitet att erbjuda. Att förse alla med dricksvatten är något som har blivit en utmaning då vattenanvändningen har stigit samtidigt som vattentillgången varierar beroende på nederbörd, och potentiellt minskat på grund av klimatförändringarna. LÄS MER