Sökning: "Frida Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade orden Frida Svensson.

 1. 1. ”Sanningen” om den skrivande kvinnan. Makt och sanningsetablerande i den svenska 1930-talspressen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :David Andersson; Frida Svensson; [2019-05-06]
  Nyckelord :Kvinnliga författare; 1930-talet; diskursanalys; hegemoniska diskurser; Female writers; 1930’s; discourse analysis; hegemonic discourses;

  Sammanfattning : This essay intends to study how the established truths in society about female writers in the swedish 1930’s were created by the members of the press, and how the different truths interacted contextually. The portraying of the writers in the newspapers reviews is therefore essential to the essay. LÄS MER

 2. 2. Imepitoin - framtidens förstahandsval vid epilepsi hos hund?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Frida Svensson; [2019]
  Nyckelord :Imepitoin; phenobarbital; epilepsy; antiepileptic drugs; Imepitoin; fenobarbital; epilepsi; antiepileptika;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige förekommer epilepsi hos 1-2 % av alla hundar. De första anfallen visar sig oftast när hunden är mellan ett och sex år gammal. LÄS MER

 3. 3. Collaborative Supply Chain Performance Measurement Systems : A multiple case study on the OTD-process of manufacturing SMEs in the Swedish lighting industry

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Arvid Svensson; Frida Gustafsson; Julien Guillaume; [2019]
  Nyckelord :Supply Chain Performance Measurement Systems; Performance Measurement; Challenges for Performance Measurement; Order to Delivery Process; Lighting Industry; Multiple Case Study; Lighting Manufacturing; Dyadic Relations;

  Sammanfattning : Title: Collaborative Supply Chain Performance Measurement Systems. A multiple case study on the OTD-process of manufacturing SMEs in the Swedish lighting industry. Authors: Arvid Svensson, Frida Gustafsson and Julien Guillaume. LÄS MER

 4. 4. Med vårdhunden som intervention. : Arbetsterapeutens perspektiv.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Sollander; Frida Svensson; [2019]
  Nyckelord :Aktivitet; Arbetsterapi; Djurassisterad terapi; Rehabilitering.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdhund är en utbildad hund som tillsammans med en vårdutbildad hundförare arbetar med olika klientgrupper. Att använda vårdhund har blivit vanligare inom vård och omsorg. Vårdhunden har visat sig ha positiva effekter på människan. Syfte: Beskriva hur och varför arbetsterapeuten arbetar med vårdhund som intervention. LÄS MER

 5. 5. Prinsessor, poliser och ett regnbågsfärgat hjärta : En kvalitativ studie av visuella representationer av genus i fyra fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ellen Svensson; Frida Lindström Eliasson; [2019]
  Nyckelord :Visuella representationer; Genus; Feminism; Fritidshem; Semiotik; Bilder; Leksaker; Feminint; Maskulint; Neutralt; Kvinnligt; Manligt;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilka visuella representationer av genus som elever möter i bilder och leksaker på fyra fritidshem, samt analysera dess möjligheter och begränsningar för elevernas utforskande av könsidentitet och könsnormer. Följande frågeställningar har formulerats: Vilka representationer av genus möter eleverna på fritidshemmet? Vilken variation inom genus blir möjlig för eleverna att utforska genom de visuella representationerna? För studien används en kvalitativ metod, där empirin har samlats in genom systematiska observationer med hjälp av ett observationsschema. LÄS MER