Sökning: "Frida Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden Frida Svensson.

 1. 1. ”Sanningen” om den skrivande kvinnan. Makt och sanningsetablerande i den svenska 1930-talspressen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :David Andersson; Frida Svensson; [2019-05-06]
  Nyckelord :Kvinnliga författare; 1930-talet; diskursanalys; hegemoniska diskurser; Female writers; 1930’s; discourse analysis; hegemonic discourses;

  Sammanfattning : This essay intends to study how the established truths in society about female writers in the swedish 1930’s were created by the members of the press, and how the different truths interacted contextually. The portraying of the writers in the newspapers reviews is therefore essential to the essay. LÄS MER

 2. 2. Imepitoin - framtidens förstahandsval vid epilepsi hos hund?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Frida Svensson; [2019]
  Nyckelord :Imepitoin; phenobarbital; epilepsy; antiepileptic drugs; Imepitoin; fenobarbital; epilepsi; antiepileptika;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige förekommer epilepsi hos 1-2 % av alla hundar. De första anfallen visar sig oftast när hunden är mellan ett och sex år gammal. LÄS MER

 3. 3. Ett fritidshem för alla : En intervjustudie om fritidspersonals arbete med inkludering av elever som är inskrivna i grundsärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Frida Svensson; [2019]
  Nyckelord :inclusion; inclusive education; leisure-time center; compulsory school for pupils with learning disabilities; a school for all; inkludering; inkluderande arbetssätt; fritidshem; grundsärskola; en skola för alla;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur olika fritidshem arbetar med inkludering av elever som är inskrivna i grundsärskolan. I syftet ingår också att undersöka fritidspersonalens uppfattningar om de omständigheter som påverkar arbetet med inkludering samt hur samtliga elever i verksamheten påverkas av det inkluderande arbetssättet. LÄS MER

 4. 4. Behörighet, befogenhet och ansvar : en studie av fritidspedagogers och lärare i fritidshems upplevelse av sin profession

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola

  Författare :Sebastian Nordahl; Therese Svensson; Frida Svensson Klasson; [2018]
  Nyckelord :Ansvar; arbetsfördelning; arbetslag; behörig; fritidshem; fritidspedagog; ledare; lärare; obehörig; organisation; pedagog; profession; rektor; utbildning;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att synliggöra och lyfta fritidspedagogers, fritidshemlärares samt rektorers upplevelser och tankar om ansvar och arbetsfördelning. Studien behandlar hur arbetsfördelningen, arbetslaget och arbetsuppgifterna påverkas av behörig eller obehörig personal i fritidshemmet. LÄS MER

 5. 5. The effect of influencer marketing in dense content on brands on Instagram

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Evelina Johansson; Frida Svensson; [2018]
  Nyckelord :Dense Content; Online Branding; Influencer Marketing; Instagram;

  Sammanfattning : Due to digitalization, marketing has shifted from traditional media into being common on the internet today. Dense content marketing is argued to be the strategy which is the most suitable for today’s online-society. LÄS MER