Sökning: "Frida Thuresson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Frida Thuresson.

 1. 1. Att förhålla sig till en översiktsplan. En fallstudie om hur väl en detaljplan rörande Söderlingska Trädgården överensstämmer med översiktsplanen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Frida Thuresson; Nils Thörn; [2021-10-14]
  Nyckelord :Detaljplan; Översiktsplan; Sociala hållbarhetsaspekter; Parker; Fysisk planering; Detailed plan; Overview plan; Social sustainability aspects ; Parks; Physical planning;

  Sammanfattning : A socially sustainable society is an important foundation for the citizens to feel safe and secure in the public space. A safe citizen does most often have better both physical and mental health and considering those points of view a socially sustainable environment is of great importance. LÄS MER

 2. 2. Extremväders påverkan på jorderosion : En GIS-modellering över Byälvens avrinningsområde

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Thuresson Frida; [2021]
  Nyckelord :jorderosion; extremväder; GIS-analys; RUSLE; jordarter;

  Sammanfattning : When the climate change contributes to a greater amount of extreme weather that does also affect the soil erosion and the number of areas that are being affected by the soil erosion. The areas affected by the soil erosion do often suffers from economic loss because of the loss in agricultural land caused by the soil erosion. LÄS MER

 3. 3. Kulturreliktväxternas livskraft : en jämförelse mellan växtinventeringar av ödeträdgårdar i Skåne och Blekinge

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Frida Thuresson; Dennis Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Kulturreliktväxter; landskapsvetenskap; gårdslämning; torplämning; trädgård; växtinventering;

  Sammanfattning : Växter som kan nyttjas till vår fördel har utvecklats under en lång tid. Från bondestenåldern när kontrollen över skörden växer fram till att mer avancerade trädgårdar med kulturreliktväxter blomstrar upp i 1800-talets bondesamhälle. LÄS MER