Sökning: "Galina Svedlund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Galina Svedlund.

 1. 1. Finns det plats för employer branding i platsannonserna? : - en diskursiv analys av organisationers publicerade platsannonser år 1996, 2005 och 2014

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Galina Svedlund; Andreas Tiflidis; [2015]
  Nyckelord :employer branding; platsannonser; materiella och immateriella erbjudanden; organisationskultur; organisationsimage;

  Sammanfattning : Uppsatsen har som syfte att studera om, och i så fall hur, employer branding- tekniker tar sig i uttryck vid tre valda av författarna tidspunkter. Employer branding används av en organisation för att framstå som en attraktiv arbetsgivare. Vi har studerat platsannonsers bild och text, och åren som berörs är 1996, 2005 och 2014. LÄS MER

 2. 2. Med facit i hand : En studie om krishantering hos svenska researrangörer och Utrikesdepartementet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Galina Svedlund; Alexandra Villarroel; [2011]
  Nyckelord :crisis management; crisis; catastrophe; tour-operators; foreign office; learning organization; krishantering; kris; katastrof; researrangörer; Utrikesdepartementet; organisationslärande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER