Sökning: "riksidrottsgymnasium"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet riksidrottsgymnasium.

 1. 1. Elitidrott och sömn : En kvantitativ studie om elitidrottande ungdomars sömnhygien och skärmanvändande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Jasmine Pettersson; Matilda Holmström; [2020]
  Nyckelord :Sleep quality; sleep quantity; sleep hygiene; screen time; high school athlete; elite sport; Sömnkvalitet; sömnkvantitet; sömnhygien; skärmanvändande; riksidrottsgymnasium; elitidrott;

  Sammanfattning : Sömn är grundläggande för elitidrottares återhämtning och uppbyggnad. För ungdomar som elitidrottar kan upprätthållande av en god sömnkvalitet, sömnkvantitet och sömnhygien vara utmanande. Det huvudsakliga syftet med studien var att studera skillnader i sömnvanor mellan elitidrottande ungdomar och ungdomar som inte elitidrottar. LÄS MER

 2. 2. Idrottande elevers dubbla karriärval

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Linus Dubbelman; [2020]
  Nyckelord :Dubbla karriärer; Gymnasieval; Identitet; Idrottsgrundskola; Idrottsgymnasium;

  Sammanfattning : Inför gymnasiet kan idrottande elever välja att inkorporera sin idrottssatsning i sina kommande gymnasiestudier genom att söka sig till ett Riksidrottsgymnasium (RIG) eller en nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). Dessa idrottsprogram går ut på att maximera möjligheterna till framgångsrika karriärer genom både skolan och idrotten och är en del av Riksidrottsförbundets system för dubbla karriärer. LÄS MER

 3. 3. Oro och negativa konsekvenser vid eller inför skada bland elitidrottssatsande gymnasieelever

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Institutionen för neurovetenskap

  Författare :Johanna Norberg; Johanna Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :SIAS; fear of injury; elite ambition; adolescent athletes;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Mot bakgrund av tidigare svensk forskning visar det sig att många elever på Riksidrottsgymnasium är skadade. Rörelserädsla är tätt förknippat med skador och hos atleter är en oro för att skada sig vanligt. LÄS MER

 4. 4. Den didaktiska formeln för(Matematik)Idrottselev : En diskursanalys på ett idrottsgymnasium

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Sofia Bårman; [2019]
  Nyckelord :elite sports secondary school; student-athlete; mathematics; discourse analysis; dual career; RIG; matematik; diskursanalys; dubbla karriärer; idrottsgymnasium; gymnasieskolan; riksidrottsgymnasium; RIG;

  Sammanfattning : Sverige finns det Riksidrottsgymnasier och Nationella idrottsutbildningar som erbjuder ett utbildningsprogram med specialidrott för att elitidrottande ungdomar ska kunna kombinera idrott och studier. Ungdomarna ska få möjlighet att utvecklas både inom sin idrott och inom sin utbildning och på så sätt bli ”vinnare i långa loppet” med både en idrottskarriär och sedan även en yrkeskarriär som de lagt grunden till med studier under idrottsåren. LÄS MER

 5. 5. Unga elitsatsande alpina skidåkares upplevelse av rehabiliteringsprocessen : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mathias Sunding; Kajsa Ramsing; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar att flera unga alpina skidåkare drabbas av muskuloskeletala skador under åren på idrottsgymnasium. Kroppsliga förändringar under ungdomsåren gör dem mer benägna för skador. LÄS MER