Sökning: "Goodwill impairment"

Visar resultat 21 - 25 av 64 uppsatser innehållade orden Goodwill impairment.

 1. 21. Goodwillhantering i praktiken : En statistisk studie om faktorer som påverkar företags goodwillnedskrivning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Niclas Bäckgren; Nils Lundbäck; [2016]
  Nyckelord :Goodwill; goodwillnedskrivning; nedskrivningsprövning; IFRS 3; IAS 36;

  Sammanfattning : New regulations regarding goodwill accounting for companies that are applying the IAS/IFRS rules were introduced in 2005. Annual linear depreciation was replaced with annual impairment testing. Regulations were introduced to increase comparability and to reduce the unspecified goodwill that has become an essential part of the corporate asset base. LÄS MER

 2. 22. Goodwillnedskrivningar före och efter finanskrisen : en jämförande studie mellan industribranschen och IT- och telekombranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Milica Balorda; Cecilia Lee; [2016]
  Nyckelord :IFRS; Goodwill; Impairment testing; Financial crisis; Discount rates; Cash generating units; IFRS; Goodwill; Nedskrivningsprövning; Finanskrisen; Diskonteringsräntor; Kassagenererande enheter;

  Sammanfattning : I och med införandet av IFRS år 2005 måste noterade koncernföretag numera årligen nedskrivningspröva goodwill istället för att göra avskrivningar, vilket tidigare varit tillåtet. De antaganden som ligger till grund för nedskrivningsprövningen baseras på företagsledningars uppskattningar av framtiden, vilket kan leda till subjektiva bedömningar. LÄS MER

 3. 23. Goodwill impairment - Who cares? An event study about IFRS 3 value creation on the Swedish stock market

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sibel Hatipoglu; Nora Biba; David Backaliden; [2016]
  Nyckelord :IFRS 3; Goodwill impairment; Announcements; Event study; Stock return; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The aim of this paper is to find out if the current accounting rules in IFRS 3 which mandate annual tests for goodwill impairment in line with IAS 36 add any information value for users on the Swedish stock market. Methodology: The paper is based on a quantitative research method with a deductive approach to interpret investigated samples. LÄS MER

 4. 24. The Value Relevance of Goodwill Impairment and the Impact of Financial Leverage: Evidence from Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Carl Jarkvist; Anton Svanå; [2015-07-06]
  Nyckelord :Value relevance; IFRS; Impairment; Goodwill; Financial leverage.;

  Sammanfattning : The aim of this study is first to examine the value relevance of goodwill impairment losses, and second, to examine the impact of financial leverage on value relevance. Value relevance is defined as the statistical association between the market reaction of earnings announcement and the reported goodwill impairment loss. LÄS MER

 5. 25. Identifiable Intangible Assets in Business Combinations -A Quantitative Study of US Companies

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna hedin; Hilda Havert; [2015-03-10]
  Nyckelord :FASB; SFAS 142; SFAS 141; US GAAP; purchase price allocation; goodwill; intangible assets; identification of intangible assets; business combinations; incentives in accounting choices; acquirer firm characteristics.;

  Sammanfattning : This thesis is a quantitative study of how U.S. companies allocate purchase prices paid in acquisitions to identified intangible assets in relation to goodwill. It seeks to identify how the percentage of identified intangible assets in business combinations varies with acquirer firm characteristics. LÄS MER