Sökning: "Grön obligation"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Grön obligation.

 1. 1. Greenium på den svenska obligationsmarknaden : Existerar det någon premie på gröna obligationer gentemot konventionella obligationer

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Dini Khalil; [2023]
  Nyckelord :Obligationer; Greenium; Spread; Svenska Obligationsmarknaden;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt Friedmans (1970) klassiska teori ska ett företags primära mål vara att maximera aktieägarvärdet. Däremot rör vi oss nu mot hållbara finansiella marknader, vilket ställer krav på att företag inte enbart har aktieägare som huvudfokus, utan engagerar sig för alla intressenter. LÄS MER

 2. 2. Green Bonds : A study on the signaling effects of issuing green bonds in the Swedish real estate sector

  Master-uppsats, KTH/Fastighetsekonomi och finans

  Författare :Sophia Solberg; Wilma Olofsson; [2023]
  Nyckelord :Green bonds; Sustainability; Stock Market Reaction; Signaling Theory; Efficient Market Hypothesis; Real Estate Sector; Gröna Obligationer; Hållbarhet; Marknadsreaktioner; Signaleringsteorin; Effektiv Marknadshypotes; Fastighetssektorn;

  Sammanfattning : Green bonds have rapidly increased in popularity over the past years, and are often seen as afacilitator in achieving the Paris Agreement of limiting global warming to 2°C. The Swedishreal estate sector is one of the most frequent issuers in the Swedish green bond market, as itstands for 49% of the total volume outstanding. LÄS MER

 3. 3. Building Trust on the Green Bond Market : A Qualitative Study Examining the Investors' Perspective

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Michaela Persson; [2021]
  Nyckelord :Green bonds; green bond market; sustainable finance; market transition; Gröna obligationer; gröna obligationsmarknaden; hållbar ekonomi; marknadsövergång;

  Sammanfattning : The green bond market has grown rapidly in the past years but still only stands for 1 percent of the total bond market. More issuers need to issue green bonds for the green bond market to grow, and investors need to invest in new issuers. A weakness of the green bond market is that there is no universal definition of sustainability. LÄS MER

 4. 4. Beslutsprocessen vid investering av gröna obligationer

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Karolina Landgärds; Hanna Lövgren; [2021]
  Nyckelord :Green Bonds; Financing; Investment Decision; Decision-making Process; Grön obligation; Finansiering; Investeringsbeslut; Beslutsprocess;

  Sammanfattning : Med en allt högre fokus på klimatpåverkan i samhället har marknaden för gröna obligationer under det senaste årtiondet blivit en attraktiv plattform för investerare att placera kapital i. Studier i ämnet visar även att finansmarknaden utgör en avgörande roll för att klimatmålen i Parisavtalet ska uppnås och gröna obligationer är ett viktigt verktyg. LÄS MER

 5. 5. Den gröna obligationens premie : En studie om den gröna svenska obligationsmarknaden

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Kezia Krog; Emil Haglund; [2021]
  Nyckelord :Green Bond; premium; spread; YTM; sustainable investments; Grön obligation; premie; spread; YTM; hållbara investeringar;

  Sammanfattning : Hållbarhet är i fokus och hållbara investeringar är en förutsättning för att utvecklingen av det globala hållbarhetsarbetet ska lyckas. Ett hållbart investeringsalternativ är gröna obligationer, som idag är en efterfrågad produkt av investerare. LÄS MER