Sökning: "marknadsföringsintensitet"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet marknadsföringsintensitet.

 1. 1. 50 år av tillväxt och investeringar - En studie om företags tillväxtmönster och vikten av immateriella tillgångar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ina Lundholm; Julio César Restrepo Ruiz; [2020-07-09]
  Nyckelord :Tillväxt; räntabilitet; kapitalstruktur; FoU-intensitet; marknadsföringsintensitet; immateriella tillgångar.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Företag måste växa för att behålla sin konkurrenskraft. Studier pekarpå att företagens omsättning bör växa snabbare än BNP i syfte att finnas kvar på marknaden,annars löper de stor risk att bli uppköpta eller försättas i konkurs. LÄS MER

 2. 2. CSR-engagemang och företagens lönsamhet : Spelar kundmedvetenhet någon roll?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Ottosson; Teymor Johanson; [2020]
  Nyckelord :corporate social responsibility; CSR; folksam; hållbarhet; marknadsföringsintensitet; tobin s q; lönsamhet;

  Sammanfattning : Tidigare forskning i länken mellan Corporate Social Responsibility (CSR) och lönsamhet påvisar positiva, negativa och neutrala samband. Inkonsekvensen bland resultaten kan bero på empiriska modelleringsfel vad gäller inkluderingen av betydande variabler. LÄS MER