Sökning: "Grafik"

Visar resultat 1 - 5 av 276 uppsatser innehållade ordet Grafik.

 1. 1. Improve game performance tracking tools : Heatmap as a tool

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Niklas Wessman; [2022]
  Nyckelord :Software Performance Tracking; Software Performance profiling; Heatmap; Software Testing; Automatic Testing; Game Development; Game Testing; Mjukvaruprestandaspårning; Mjukvaruprestandaprofilinger; Färgdiagram; Mjukvarutestning; Automatisk testning; Spelutveckling; Speltestning;

  Sammanfattning : Software testing is a crucial development technique to capture defects and slow code. When testing 3D graphics, it is hard to create automatic tests that detect errors or slow performance. Finding performance issues in game maps is a complex task that requires much manual work. LÄS MER

 2. 2. Färgassociationer i en tredimensionell spelmiljö : En undersökning om hur olika färgsättningar av en spemiljö uppfattas emotionellt av spelare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Iris Casado; Sassa Sjöberg Lang; [2022]
  Nyckelord :Färgteori; färgpaletter; färgassociationer; spelmiljöer; dataspel;

  Sammanfattning : Har färg en påverkan på känslor och är färgsättning viktig när det gäller hur spelmiljöer upplevs? Kan färgval i spel bidra till att fel stämning förmedlas, vilket i sin tur kan leda till en sämre spelupplevelse? Det här arbetet vill skapa en bättre förståelse kring hur färger kan användas i spel för att förbättra spelupplevelse. Arbetet utgick från fyra hypoteser som kopplades till en artefakt, vilket består av två spelmiljöer, inomhus- och utomhusmiljö, som kombinerar 3D- och 2D-grafik. LÄS MER

 3. 3. Kommunikation med Javascript-ramverk i ett kollaborativt ritverktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Klara Frommelin; [2022]
  Nyckelord :WebSocket; WebRTC; real-tidskommunikation; vektorgrafik; kollaborativt grafikskapande;

  Sammanfattning : Teknik och digitalisering växer sig allt större i samhället och skolor får kämpa för att hänga med i utvecklingen. Som svar på detta behov har TOAST, ett kollaborativt online-verktyg för grafik och design, utvecklats för att väva in teknologi i ämnet Bild. LÄS MER

 4. 4. Rörlig grafik i annonser - överskattat eller oumbärligt? : En kvalitativ jämförelse av rörliga och statiska annonsers effektivitet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och Informationsteknik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Malte Wikström; Fanny Örnberg; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : "Rörligt" verkar vara favoritordet på reklamproffsens läppar i år. Och det är ingen slump - rörlig bild motsvarade cirka 80% av internettrafiken år 2021. Denna studie syftar till att undersöka skillnaderna mellan en rörlig annons och en statisk annons i hur de väcker intresse. LÄS MER

 5. 5. “I want to steal that car! -Oh no, just another impulse from a video game” : En kvantitativ enkätstudie om svenska tv-spelares upplevelse av Game Transfer Phenomena

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Andreas Mårtensson; [2022]
  Nyckelord :Game Transfer Phenomena; cyberpsychology; ludology; video games; Game Transfer Phenomena; cyberpsykologi; ludologi; tv-spel;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka om och hur svenska tv-spelare från olika Facebook-forum har upplevt Game Transfer Phenomena. GTP är ett fenomen där tv-spelens värld påverkar tv-spelarna efter att de slutat spela. Utifrån psykologen Angelica B. LÄS MER