Sökning: "Sentimentanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet Sentimentanalys.

 1. 1. Sentimentanalys av svenskt aktieforum för att förutspå aktierörelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Michel Sebastian Ouadria; Ann-Stephanie Ciobanu; [2020]
  Nyckelord :Sentiment analysis; Stock market; Machine Learning; Support Vector Machine; Naive Bayes; Extreme Gradient Boosting; Sentimentanalys; Aktiemarknad; Maskininlärning; Stödvektormaskin; Naive Bayes; Extreme Gradient Boosting;

  Sammanfattning : Förevarande studie undersöker möjligheten att förutsäga aktierörelse på en dagligbasis med sentimentanalys av inlägg från ett svenskt aktieforum. Sentimentanalys används för att finna subjektivitet i form av känslor (sentiment) ur text. LÄS MER

 2. 2. Molntjänsternas miljöpåverkan: vad säger media och vad säger forskningen?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Elena Charalambous; Louise Widell; [2019]
  Nyckelord :Grön IT; molntjänst; datorhall; miljö; moln; datacenter;

  Sammanfattning : Mänskliga aktiviteter bidrar till klimatförändringen som sker idag. Samtidigt växer molnet sig större, och därför är det viktigt att molntjänster är så hållbara som möjligt. Medias framställning av ett ämne kan forma allmänhetens åsikter kring det, som i sin tur formar marknaden som berörs av ämnet. LÄS MER

 3. 3. Sentiment analysis and transfer learning using recurrent neural networks : an investigation of the power of transfer learning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Harald Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Machine Learning; Neural Networks; Transfer Learning; Domain Adaption; Sentiment Analysis;

  Sammanfattning : In the field of data mining, transfer learning is the method of transferring knowledge from one domain into another. Using reviews from prisjakt.se, a Swedish price comparison site, and hotels.com this work investigate how the similarities between domains affect the results of transfer learning when using recurrent neural networks. LÄS MER

 4. 4. Best Practices for Innovation Management. : A Study on Large Companies in Sweden.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :ANDREJS CELUKANOVS; SEBASTIAN WATTLE BJÖRK; [2019]
  Nyckelord :Innovation; Innovation Management; Best Practices for Innovation Management; Innovation Practices; ISO 56002; Ten Types of Innovation; Innovation Ranking; Sweden’s Most Innovative Companies; Organizational Innovativeness; Innovation Management System; Sentiment analysis; Opinion mining.; Innovation; Innovationsledning; Praxis inom Innovationsledning; ISO 56002; Ten Types of Innovation; Innovationrankning; Sveriges Mest Innovativa Företag; Innovationsledningssystem; Sentimentanalys.;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to identify and analyze good innovation management practices in Sweden’s most innovative large companies, excluding governmentally owned organizations. Out of 500 large organizations in Sweden, the top 25 most innovative companies have been ranked based upon over 7,000 printed press articles from 2018 available through Retriever Media. LÄS MER

 5. 5. Public Sentiment on Twitter and Stock Performance : A Study in Natural Language Processing

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jimmy Henriksson; Carl Hultberg; [2019]
  Nyckelord :Sentiment Analysis; Public Opinion; Stock Market; Stock Performance; Statistics; Computer Linguistics; Natural Language Processing; Twitter.; Sentimentanalys; Folkopinion; Aktiemarknaden; Aktiekursutveckling; Statistik; Språkteknologi; Twitter.;

  Sammanfattning : Since recent years, the use of non-traditional data sources by hedge funds in order to support investment decisions has increased. One of the data sources which has increased most is social media and it has become popular to analyze the public opinion with help of sentiment analysis in order to predict the performance of a company. LÄS MER